Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj

TYDZIEŃ I „Łąka wiosną”

– poznawanie nazw i wyglądu zwierząt mieszkających na łące;

– poznawanie nazw kwiatów jakie możemy zobaczyć na łące;

– rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych;

– rozwijanie sprawności ruchowej i koordynacji;

– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;

TYDZIEŃ II „Wiosna na wsi”

– nazywanie zwierząt hodowlanych żyjących na wiejskich podwórkach;

– naśladowanie odgłosów zwierząt z wiejskiego podwórka;

– układanie historyjki obrazkowej;

– dopasowywanie młodych zwierząt hodowlanych do dorosłych;

– rozwijanie umiejętności liczenia;

– rozwijanie pamięci;

TYDZIEŃ III „Moi rodzice”

– nazywanie członków swojej rodziny;

– wykonanie upominków dla swoich rodziców;

– rozwijanie umiejętności składania życzeń swoim najbliższym;

– rozwijanie umiejętności wokalnych i recytatorskich ;

– rozwijanie mowy;

– rozwijanie umiejętności liczenia;

TYDZIEŃ IV „ Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny”

– zapoznanie z obchodami Dnia Dziecka

– opisywanie wyglądu swojego kolegi;

– utrwalenie zwrotów grzecznościowych : dziękuję, przepraszam, proszę;

– rozwijanie zdolności wokalnych i ruchowych;

– rozwijanie umiejętności  rysowania postaci ludzkiej.