Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń

Tematy kompleksowe:

I tydzień- „Zagościła zima”

II tydzień- „ Goście za oknem”

III tydzień- „ Moja babcia i mój dziadek”

IV tydzień- „ Zimowe zabawy”

Założenia dydaktyczno- wychowawcze:

– zapoznanie z nazwą nowego miesiąca;

– poznanie właściwości lodu i śniegu;

– dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących zimą w przyrodzie;

–  wymienianie członków najbliższej rodziny- babci i dziadka oraz opisywanie ich wyglądu;

– przygotowanie podarunków dla babci i dziadka;

– nauka wierszy i piosenek dla babci i dziadka;

– klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jedna cechę;

– przeliczanie przedmiotów w zbiorze;

– poznanie ptaków zostających na zimę  w naszym kraju;

– rozpoznawanie nasion i ziaren dla ptaków oraz dokarmianie ptaków;

– zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych.

– zabawy z samogłoskami A,O,U – metoda krakowska