Założenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc grudzień

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 I TYDZIEŃ: Czekamy na Mikołaja.

II TYDZIEŃ: Nadchodzi zima.

III TYDZIEŃ: Święta tuż – tuż

IV TYDZIEŃ: Czy smoki to dinozaury?

Treści programowe:

Dziecko:

– uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez nauczyciela;

– kojarzy nazwę z przedmiotem i prawidłowo jej używa;

– słucha piosenek, śpiewa w grupie wspólnie z innymi dziećmi;

– opisuje wygląd Mikołaja, wskazuje jego charakterystyczne cechy;

– rozumie i używa pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni; na, pod, za, przed;

– rozpoznaje dotykiem zabawki i nazywa je;

– przelicza zabawki i segreguje wg rodzaju;

– rozpoznaje zjawiska atmosferyczne związane z zimą;

– rozumie konieczność ubierania się do pogody;

– określa temperaturę powietrza : zimno, bardzo zimno;

– zna i nazywa niektóre instrumenty perkusyjne: kołatka, grzechotka;

– odtwarza ułożone proste układy;

– dostrzega co powtarza się w szeregu ułożonych przedmiotów i kontynuuje ułożony rytm;

– wykonuje pracę plastyczną wg podanego wzoru;

– składa obrazek pocięty na kilka części;

– wykonuje ozdoby choinkowe;

– powtarza krótkie rymowanki i wierszyki o tematyce świątecznej;

– śpiewa piosenki razem z grupą, wykonuje proste kroki taneczne;

– porównuje długość przedmiotów, używa określeń długi-krótki;

– opisuje wygląd choinki, nazywa ozdoby choinkowe znajdujące się na choince;

– zna najważniejsze tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia;

– składa proste życzenia świąteczne;

– odpowiada na pytania utworu;

– opisuje wygląd dinozaurów na podstawie obrazka;

– lepi figurki dinozaurów;

– wie, jak wygląda bryłka węgla kamiennego, określa ich kolor, twardość