Założenia dydaktyczno -wychowawcze na kwiecień

  I. Mali odkrywcy tajemnic kosmosu.
    - rozwijanie zainteresowań tematyką kosmosu, poznanie pojęć z nim związanych
    - określanie naszego miejsca we wszechświecie ( miejscowość, kraj, planeta...)
    - poszerzanie wiadomości nt. Kosmosu i Układu Słonecznego ( dziecko wie, 
    że Ziemia krąży wokół Słońca)
    - przybliżenie postaci wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika
    - poznanie zjawiska dnia i nocy
    - rozwijanie orientacji przestrzennej
  II. Chciałbym być sportowcem
    - uświadomienie dzieciom znaczenia gimnastyki i ruchu dla zdrowia
    - przybliżenie wiadomości na temat różnych dyscyplin sportowych i najlepszych sportowców
    - rozwijanie sprawności fizycznej
  III. Wkrótce Wielkanoc.
    -poznanie tradycji Wielkanocnych
    - zapoznanie z literą j,J (jajko, Jagoda)
    - rozwijanie zdolności wokalnych
    - zacieśnianie więzi emocjonalnych między dziećmi, rodzicami i najbliższą rodziną
    - uwrażliwienie na potrzebę kultywowania tradycji
    - rozwijanie mowy
  IV. Mali strażnicy przyrody.
    -uświadomienie konieczności dbania o lasy oraz naszą całą planetę
    - rozpoznawanie pozytywnych i negatywnych zachowań wobec przyrody
    - rozwijanie poczucia troski o swoje najbliższe otoczenie i odpowiedzialności za nie
    - rozwijanie słuchu fonematycznego
  V. Nowinki z wiejskiego podwórka.  
    - zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku
    - ćwiczenia ortofoniczne „głosy zwierząt”- rozróżnianie i naśladowanie głosów
    wydawanych przez zwierzęta hodowane na wsi
    -zapoznanie z rodzinami zwierząt (nazywanie rodziców i ich dzieci)
    - określanie korzyści wynikających z hodowli zwierząt dla człowieka (produkty pochodzące od zwierząt)
    - podkreślanie wartości zdrowego odżywiania się
    - posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10
    - dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, tworzenie zbiorów
    - rozwijanie zdolności plastycznych -poznawanie i łączenie różnorodnych technik plastycznych
    - zabawa z poznanymi literami, zabawa sylabami -łączenie sylab, tworzenie prostych wyrazów – przygotowanie do czytania.