Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc grudzień

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc grudzień

1. Goście za oknem

– Poznanie wybranych gatunków ptaków. Rozpoznawanie, nazywanie, określanie cech charakterystycznych, oraz warunków życia (wróbel, sikorka, gil).

– Kształtowanie umiejętności segregowania elementów. Dopasowywanie elementów do odpowiedniego zbioru.

– Przeliczanie elementów w zbiorze.

2. Choinkowe ozdoby.

– Poznanie pawia, jego cech charakterystycznych.

– Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt).

– Kształtowanie pojęć dotyczących długości oraz wielkości.

– Kształtowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni.

– Rozwijanie ekspresji plastycznej poprzez wykonywanie ozdób choinkowych.

3. Spotkanie przy wigilijnym stole.

– Spotkanie ze Świętym Mikołajem

– Rozpoznawanie i nazywanie narzędzi kuchennych oraz czynności z nimi związanych.

– Zapoznanie dzieci ze świątecznymi zwyczajami, oraz tradycją składania życzeń.

– Utrwalanie kolorów oraz kształtów figur geometrycznych.

– Wspólne śpiewanie piosenek o tematyce świątecznej.

Cały miesiąc:

– Rozwijanie sprawności manualnej.

– Kształtowanie nawyków higienicznych oraz samodzielności w samoobsłudze.

– Kształtowanie umiejętności szybkiej reakcji na sygna-

-Rozwijanie sprawności ruchowej.

-Ćwiczenia aparatu mowy.

-Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Współpraca z rodzicami:

– Rozmowy indywidualne z rodzicami.

– Kontakt za pomocą messengera.

– Aktualizacja strony internetowej.

– Aktualizacja tablicy ogłoszeń, oraz tablicy z pracami plastycznymi dzieci.