Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc listopad

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad

1. Pada i Pada
– Obserwacja listopadowej pogody (zwrócenie uwagi na spadek temperatury powietrza,
oraz częste opady deszczu).
– „Czy można zobaczyć powietrze i jak powstaje wiatr” – doświadczenia mające na celu
przybliżenie dzieciom właściwości powietrza.
– Kształtowanie pojęć „cicho-głośno” i ich realizacja poprzez działanie.
– Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze.
– Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej w przestrzeni (wysoko, nisko, pod, nad).
2. Jesienne malowanie
– Utrwalanie nazw kolorów.
– Uwrażliwianie na muzykę klasyczną. Próby improwizacji tanecznych do tej muzyki.
– Kształtowanie poczucia rytmu w trakcie naśladowania różnych efektów perkusyjnych.
– Kształtowanie logicznego myślenia w trakcie segregowania przedmiotów wg jednej
cechy.

3. Ubrania na zimne dni
– Kształtowanie logicznego myślenia w trakcie nazywania i segregowania części
garderoby.
– Kształtowanie umiejętności przeliczania. Utrwalanie podstawowych figur
geometrycznych.
– Poznawanie właściwości soli kuchennej.

4. Spotkanie z listonoszem.
– Poznanie pracy listonosza oraz etapów wędrówki listów.
– Poznanie znaczenia słowa „paczka”, podawanie znaczenia adresu.
– Rozwijanie motoryki poprzez regulowanie siły nacisku i napięcia.

Cały miesiąc:
– Rozwijanie ekspresji plastycznej poprzez wykonywanie prac zgodnych z tematyką dnia.
– zabawy ruchowe z wykorzystaniem elementów ruchu rozwijającego W. Sherborne.
– Aktywne słuchanie muzyki. Improwizacje taneczne.
– Usprawnianie motoryki małej (nauka posługiwania się nożyczkami)
– Współpraca z psychologiem oraz logopedą przedszkolnym.
– Udział a akcji charytatywnej „Góra grosza”.
Współpraca z rodzicami:
– Kontakty za pomocą messengera.
– Spotkania indywidualne.
– Aktualizacja tablicy ogłoszeń, strony internetowej, tablicy z pracami plastycznymi

dzieci.