Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc luty

1. Zabawy karnawałowe.

 • Zapoznanie dzieci z tradycjami karnawałowymi. Zwrócenie uwagi na kostiumy i maski karnawałowe.
 • Ćwiczenia w dobieraniu pasujących do siebie elementów.
 • Wdrażanie do czerpania przyjemności ze wspólnej zabawy karnawałowej. Budowanie poczucia przynależności do grupy, integrowanie się z nią.
 • Próby wystukiwania rytmu na instrumentach perkusyjnych do piosenki „Hej biały walczyk”.
 • Łączenie w pary takich samych elementów, kształtowanie pojęcia liczby jeden w aspekcie kardynalnym.
 • Rozwiązywanie zagadek, dotyczących postaci z balu przebierańców.
 • Wprowadzenie cyklu zabaw kształtujących wyczucie palców.
 • Praca plastyczna „Maska karnawałowa”.

2.Bajki i bajeczki.

 • Zapoznanie dzieci z opowiadaniem Cz. Janczarskiego pt. „W drodze po żywą wodę”. Rozróżnianie dobrych i złych zachowań.
 • Ćwiczenia orientacji w przestrzeni, określanie położenia przedmiotu za pomocą: na, w, obok.
 • „Robimy teatrzyk”- Wykorzystanie sylwet postaci w oparciu o utwór „Kozucha kłamczucha” J. Porazińskiej; Zabawy parateatralne z wykorzystaniem pacynek.
 • Klasyfikowanie przedmiotów wg jednej cechy (koloru).
 • Praca plastyczna „Czerwony kapturek” – wyklejanka.
 • Ćwiczenia słownikowe, rozwiązywanie zagadek dotyczących postaci z bajek.
 • Wdrażanie do aktywnego słuchania utworów literackich. „Czerwony kapturek”, praca z obrazkiem, ćwiczenia słownikowe.
 • Ćwiczenia sprawności manualnej (składanie obrazka z czterech części. Praca wg wzoru).

3. Dawno, dawno temu..

 • „Prehistoryczny las”- Zapoznanie dzieci z czasami prehistorycznymi.
 • Układanie rytmów jedno- dwuelementowych.
 • Zapoznanie dzieci z właściwościami gipsu.
 • Zapoznanie dzieci ze sposobem wydobycia węgla kamiennego, oraz jego właściwościami.
 • „Co się stało z dinozaurami?” wprowadzenie dzieci prehistoryczny świat dinozaurów.

4. Dzień i noc.

 • Wprowadzenie dzieci do świata astronomii (wprowadzenie pojęć słońce, układ słoneczny, gwiazdy księżyc).
 • Ćwiczenia motoryki dużej i małej poprzez kreślenie okręgów na dużym formacie. Malowanie słońca farbami plakatowymi.
 • Prowadzenie obserwacji wędrówki słońca w trakcie pobytu w przedszkolu.
 • Grupowanie przedmiotów wg dwóch cech.
 • Układanie rytmu dnia i nocy (zabawa matematyczna).
 • Realizacja ruchem treści utworu muzycznego.
 • Wprowadzanie następstwa czasowego za pomocą historyjki obrazkowej (rano, południe, wieczór).

Cały miesiąc:

 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Rozwijanie koordynacji ruchowej.
 • Wdrażanie do zabaw ruchowo – naśladowczych przy muzyce.
 • Utrwalanie rozpoznawania samogłosek. Wyodrębnianie samogłosek spośród innych liter.
 • Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych i samodzielności
 • Ćwiczenia aparatu mowy, wzbogacanie słownika.
 • Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnego materiału.
 • Rozwijanie ekspresji plastycznej.
 • Uwrażliwianie na muzykę klasyczną. Wdrażanie do aktywnego słuchania muzyki.