Założenia dydaktyczno wychowawcze na miesiąc luty

    1.Jestem samodzielny w kuchni
    -zapoznanie z wyposażeniem kuchni
    -zapoznanie z literą G,g (garnek) podczas różnorodnych zabaw
    -poznanie pór dnia i związanych z nimi posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja)
    -rozwijanie mowy,wzbogacanie słownictwa  
        
    2. Znamy te baśnie
    - poznanie bohaterów znanych baśni
    - wdrażanie do opowiadania i dłuższych wypowiedzi
    - zabawa z literą W,w ( waga,Wacek)
    - zapoznanie z etapami powstawania papieru (plansza)
    - zapoznanie z etapami powstawania książki (autor, grafik, fotograf, drukarnia, księgarz, czytelnik)
    - zakładka do książki – robienie rzeczy użytecznych
    
    3. Chciałbym być matematykiem
    - porównywanie wysokości dzieci (wyższe, niższe, takiej samej wysokości)
    -rozwijanie umiejętności mierzenia długości
    -mierzenie objętości cieczy przy zastosowaniu takiej samej miary
    - zapoznanie z wagą szalkową
    - odkrywanie cyfry 8 
    - zapoznanie z nazwami miesięcy( „Baśń o dwunastu miesiącach”
    J. Porazińskiej)
    
W ciągu miesiąca:
  • rozwijanie poczucia rytmu i zdolności wokalnych
  • rozwijanie sprawności fizycznej ogólnorozwojowej
  • rozwijanie słuchu fonematycznego (dzielenie słów na sylaby i głoski
  • ćwiczenia grafomotoryczne -ćw. koordynacji wzrokowo- ruchowej
  • rozwijanie zdolności manualnych z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych
  • aktywne uczestniczenie w zabawie na Balu Karnawałowym (17 luty)