Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc marzec

    I. Sensorycznie się rozwijam bo skaczę, biegam, badam i dotykam
    
  • dostarczanie dzieciom zróżnicowanych bodźców sensorycznych wspierając ich rozwój pod kątem prawidłowej integracji sensorycznej
  • uzmysłowieniu dzieciom czym są zmysły i jaką rolę pełnią w życiu każdego człowieka
  • rozwijanie kreatywności poprzez różnorodne dostarczanie bodźców
  • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, zespole, parze
  • wyciszenie negatywnych i wyzwalanie pozytywnych emocji
  • wspieranie rozwoju psychomotorycznego i ogólnej sprawność ruchowej 
  • zabawa z literą Z,z
    
    II. Muzyka jest wszędzie
    
    . rozwijanie poczucia rytmu
    . rozwijanie umiejętności wokalnych
    . zapoznanie z gamą C-dur
    . wyrażanie nastroju muzyki F. Chopina w ekspresji plastycznej
    . tworzenie własnych kompozycji muzycznych
    . zabawa z literą C.c
    
    III. W świecie teatru
    
    . rozwijanie mowy
    . zapoznanie z teatrem jako miejscem sztuki i kultury
    . inscenizowanie utworów wybranych autorów
    . budzenie zainteresowania innymi miejscami użyteczności publicznej: 	kino, muzeum
    . zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 9
    . zabawa z literą U,u
    
    IV. Wiosna, wiosna
    
  • zapoznanie z elementami pogody występującymi w marcu
  • poznawanie charakterystycznych zwiastunów wiosny
  • wyrażanie spostrzeżeń dotyczących wiosny w ekspresji plastycznej 
  • zapoznanie z rozwojem tulipana
  • nazywanie ptaków przylatujących do nas na wiosnę
  • rozwijanie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania do 10
  • rozwijanie słuchu fonematycznego
  • zabawy sylabami
  • zabawy ruchowe ogólnorozwojowe na świeżym powietrzu