Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc październik

 1. Jesień w sadzie.
 • Zapoznanie z wyglądem sklepu i pracą ekspedientki.
 • Wprowadzenie pojęć samogłoska, spółgłoska.
 • Zapoznanie z zapisem litery „O”.
 • Zapoznanie z nazwami drzew owocowych.
 • Segregowanie owoców ze względu na pochodzenie.
 • Ustalanie równoliczności zbiorów.
 • Zapoznanie z zapisem cyfr 1 i 2
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowywanych na zimę.

2. Jesień na działce.

 • Wielozmysłowe poznawanie warzyw.
 • Zapoznanie z zapisem litery „A”
 • Zapoznanie z zapisem cyfry 3.
 • Zachęcanie do zabawy w teatr.

3. O sobie samym.

 • Rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji.
 • Zapoznanie z z zapisem litery M.
 • Organizowanie zabaw muzyczno – ruchowych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.
 • Poznanie cech kwadratu.
 • Przyporządkowanie odpowiednich barw bohaterom pozytywnym i negatywnym.
 • Zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych.

4.Nasze zmysły.

 • Rozpoznawanie i nazywanie części ciała.
 • Zapoznanie z zapisem litery E.
 • Uświadamianie istnienia narządów zmysłów.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania.
 • Zapoznanie z zapisem cyfry 4.
 • Uświadamianie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie.
 • Poznawanie różnych rodzajów materiału.

Cały miesiąc:

 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Przeliczanie w zakresie 6.
 • Kształtowanie poczucia rytmu.
 • Rozwijanie ekspresji plastycznej.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • Budowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi.