Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc styczeń

 1. Jak to zimą bywa.
 • Poznanie zjawiska rozszczepienia światła, powstawania tęczy i białego światła.
 • Poznanie zjawiska topnienia śniegu.
 • Poznanie zjawiska mieszania się barw.
 • Obserwacja pogody, Zapoznanie z charakterystycznymi cechami pogody dla zimy

2. Biało dookoła

 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów.
 • Poznanie właściwości i zachowania się wody w niskich temperaturach.
 • Kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 10.
 • Poznawanie właściwości mąki.

3.Babcia i dziadek.

 • Poznawanie osób z najbliższego otoczenia. Podawanie informacji o najbliższych.
 • Łączenie przyczyn i skutków. Poznawanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych.
 • Poznawanie sposobu działania prostych urządzeń kuchennych.
 • Kształtowanie pojęć „para”, „prawa”, „lewa”.

4. Lubimy zimę.

 • Podawanie informacji o najbliższym otoczeniu.
 • Poznanie właściwości papieru.
 • Określanie cech zimowej pogody i krajobrazu.
 • Poznawanie właściwości wchłaniania wody przez różne przedmioty.
 • Przypomnienie pojęć „małe”, „mniejsze”.
 • Zapoznanie z zimowymi dyscyplinami sportowymi.

Cały miesiąc:

 • Rozwijanie percepcji wzrokowej w trakcie kontynuowania rytmów.
 • Rozwijanie umiejętności reakcji na sygnał słowny.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i ekspresji plastycznej.
 • Usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu.
 • Kształtowanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia.
 • Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Umuzykalnianie.
 • Utrwalanie kompetencji matematycznych (rozpoznawanie podstawowych figur geometrycznych, przeliczanie w zakresie 10, porównywanie wielkości i długości)

1. Jak to zimą bywa.

 • Poznanie zjawiska rozszczepienia światła, powstawania tęczy i białego światła.
 • Poznanie zjawiska topnienia śniegu.
 • Poznanie zjawiska mieszania się barw.
 • Obserwacja pogody, Zapoznanie z charakterystycznymi cechami pogody dla zimy

2. Biało dookoła

 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów.
 • Poznanie właściwości i zachowania się wody w niskich temperaturach.
 • Kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 10.
 • Poznawanie właściwości mąki.

3.Babcia i dziadek.

 • Poznawanie osób z najbliższego otoczenia. Podawanie informacji o najbliższych.
 • Łączenie przyczyn i skutków. Poznawanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych.
 • Poznawanie sposobu działania prostych urządzeń kuchennych.
 • Kształtowanie pojęć „para”, „prawa”, „lewa”.

4. Lubimy zimę.

 • Podawanie informacji o najbliższym otoczeniu.
 • Poznanie właściwości papieru.
 • Określanie cech zimowej pogody i krajobrazu.
 • Poznawanie właściwości wchłaniania wody przez różne przedmioty.
 • Przypomnienie pojęć „małe”, „mniejsze”.
 • Zapoznanie z zimowymi dyscyplinami sportowymi.

Cały miesiąc:

 • Rozwijanie percepcji wzrokowej w trakcie kontynuowania rytmów.
 • Rozwijanie umiejętności reakcji na sygnał słowny.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i ekspresji plastycznej.
 • Usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu.
 • Kształtowanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia.
 • Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Umuzykalnianie.
 • Utrwalanie kompetencji matematycznych (rozpoznawanie podstawowych figur geometrycznych, przeliczanie w zakresie 10, porównywanie wielkości i długości)