Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc wrzesień

1. Witamy przedszkolu

– Stwarzanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa.

– Ustalenie kodeksu grupowego,

– Zachęcanie do dbania o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu.

– Zapoznanie z planem dnia w przedszkolu

– Zachęcanie do przedstawiania się imieniem i nazwiskiem.

– Stwarzanie sytuacji zabawowych sprzyjających poznawaniu imion kolegów i koleżanek z grupy.

– Zachęcanie do zabaw w małych grupach, zachęcanie do podejmowania próby przezwyciężenia nieśmiałości.

– Usprawnianie narządów mowy.

– Zachęcanie do udziału w zabawach muzyczno – ruchowych.

– Kształtowanie pojęć duży – mały

– Zapoznanie z zasadami zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

– Zapoznanie z nazwą grupy.

– Zapoznanie z jesiennymi warzywami.

– Zapoznanie z jesiennymi owocami

Edukacja matematyczna

– Poznawanie kształtu koła.

– Utrwalanie schematu własnego ciała.

– Próby przeliczania przedmiotów, podczas codziennej zabawy.

Współpraca z rodzicami:

– Zebranie informacyjne.

– Spotkania indywidualne z rodzicami.

– Przynoszenie wyprawki.

– Kontakt za pomocą messengera.