Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

1. Witamy przedszkolu
– Stwarzanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa.
– Ustalenie kodeksu grupowego,
– Zachęcanie do dbania o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu.
– Zapoznanie z planem dnia w przedszkolu
– Zachęcanie do przedstawiania się imieniem i nazwiskiem.
– Stwarzanie sytuacji zabawowych sprzyjających poznawaniu imion kolegów i koleżanek z grupy.
– Zachęcanie do zabaw w małych grupach, zachęcanie do podejmowania próby przezwyciężenia nieśmiałości.
– Usprawnianie narządów mowy.
– Zachęcanie do udziału w zabawach muzyczno – ruchowych.
– Kształtowanie pojęć duży – mały
– Zapoznanie z zasadami zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
– Zapoznanie z nazwą grupy.
– Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego poruszania się po ulicy
– Zapoznanie z jesiennymi warzywami.
– Zapoznanie z jesiennymi owocami

2. Edukacja matematyczna
– Poznawanie kształtu koła.
– Utrwalanie schematu własnego ciała.
– Próby przeliczania przedmiotów, podczas codziennej zabawy.

3. Współpraca z rodzicami:
– Zebranie informacyjne.
– Spotkania indywidualne z rodzicami.
– Przynoszenie wyprawki.
– Kontakt z rodzicami za pomocą WhatsApp