Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień

 1. Goście za oknem.
  • Poznawanie wybranych gatunków ptaków, rozpoznawanie, nazywanie i określanie cech charakterystycznych, oraz warunków życia.
  • Kształtowanie spostrzegawczości w trakcie dotyku.
  • Kształtowanie umiejętności segregowania elementów w trakcie dopasowywania w odpowiednie miejsce.
  • Zapoznanie z różnymi ziarnami (pokarmu dla ptaków).
  • Dobieranie pasujących obrazków w pary.
 2. Choinkowe ozdoby
  • Zapoznanie dzieci z tradycją strojenia choinki
  • Poznanie pawia, jego cech charakterystycznych, wykonanie pawiego oczka, zapoznanie z wycinankami kultury ludowej regionu łowickiego.
  • Kształtowanie pojęć dotyczących długości.
  • Kształtowanie umiejętności stosowania pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni.
 3. Spotkanie przy wigilijnym stole
  • Rozpoznawanie i podawanie nazw narzędzi kuchennych oraz czynności z nimi związanych.
  • Kształtowanie umiejętności prawidłowego nakrywania stołu do posiłku.
  • Poznawanie i podawania zwyczajów świątecznych.
  • Klasyfikowanie przedmiotów wg jednej cechy.
  • Rozpoznawanie kolorów i kształtów figur geometrycznych.

Cały miesiąc:

– Rozwijanie sprawności fizycznej.

– Obserwacje zmian zachodzących w przyrodzie.

– Ćwiczenia aparatu mowy.

– Kształtowanie nawyków higienicznych.

– Rozwijanie motoryki dużej i małej.

– Rozwijanie ekspresji plastycznej.

– Kształtowanie uwagi podczas czytania tekstu

Współpraca z rodzicami

– spotkania indywidualne,

– kontakt za pomocą WhatsApp

– kontakt telefoniczny,

– aktualizacja strony internetowej,

– spotkanie świąteczne