Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień

 1. Święta tuż- tuż
  • poznawanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi
  • wzbogacanie słownika dziecka: pisanki, kraszanki, śmigus – dyngus…
  • wdrażanie do dłuższych wypowiedzi
  • rozwijanie zdolności plastycznych: wycinanie, klejenie, malowanie farbami i kredkami
 2. Zwierzęta w gospodarstwie
  • poznawanie nazw zwierząt w gospodarstwie( krowa, świnka, kura, kaczka, owca…) i korzyściach jakie dają ludziom
  • naśladowanie głosów zwierząt – rozpoznawanie od jakiego zwierzęcia pochodzą
  • zabawy muzyczno – ruchowe z piosenkami o zwierzątkach
  • ćwiczenia grafomotoryczne sylwet zwierząt
 3. W wiejskim gospodarstwie
  • uczestniczenie w zabawach usprawniających narządy mowy – gimnastyka buzi i języka
  • poznawanie i nazywanie zwierząt w gospodarstwie wiejskim oraz nazywanie pomieszczeń przez nich zajmowanych
  • poznanie podstawowych maszyn rolniczych ułatwiających pracę w gospodarstwie
 4. Domowi ulubieńcy
  • wypowiedzi dzieci na temat ich ulubionych zwierzątek domowych
  • zabawy dźwiękonaśladowcze z wierszykami o zwierzątkach: pies, kot, chomik, papuga
  • uczestniczenie w zabawach parateatralnych i wcielanie się w różne wskazane przez nauczyciela postacie z opowiadania
  • rozmowa na temat bezpiecznych zabaw ze zwierzątkami
  • rozwiązywanie zagadek o zwierzątkach

Edukacja matematyczna:

 • porównywanie wielkości przedmiotów:długi, krótki
 • porównywanie liczebności zbiorów
 • dokonywanie uogólnienia sklasyfikowanych przedmiotów
 • utrwalanie figur geometrycznych i kolorów
 • kontynuowanie rytmów
 • liczenie na miarę możliwości dzieci

W ciągu miesiąca:

 • rozwijanie zdolności plastycznych i konstrukcyjnych
 • ćwiczenie dużych i małych grup mięśniowych
 • umuzykalnianie dzieci
 • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie

Współpraca z rodzicami:

 • aktualizacja tablicy informacyjnej
 • zamieszczanie informacji na stronie internetowej
 • rozmowy indywidualne z rodzicami
 • komunikowanie się za pomocą WhatsApp