Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty

 1. BAJKI I BAJECZKI
  • wdrażanie do uważnego słuchania krótkich utworów literackich oraz odpowiedzi na pytania dotyczące ich treści
  • rozróżnianie złych i dobrych zachowań
  • uczestniczenie w zabawach parateatralnych, wcielanie się w różne role postaci z opowiadań
  • wdrażanie do dłuższych wypowiedzi na temat historyjek obrazkowych
 2. ZABAWY W KARNAWALE
  • rozwiązywanie zagadek dotyczących postaci z bajek oraz z balu przebierańców, ćwiczenia słownikowe
  • usprawnianie narządów mowy – gimnastyka buzi i języka
  • uczestniczenie w zabawach tanecznych, tematycznych, integracyjnych oraz w zabawach dowolnych w małych zespołach – próby przezwyciężania własnych nieśmiałości
 3. DAWNO, DAWNO TEMU
  • wdrażanie do dłuższych wypowiedzi na temat historyjek obrazkowych
  • zabawy ruchowe „Dinozaury” – zapamiętywanie niektórych nazw, wzbogacanie słownictwa
  • zabawy badawcze z węglem
  • ćwiczenia ogólnorozwojowe – poprawne wykonywanie ćwiczeń, kształtowanie poczucia rytmu, wyczucia własnego ciała podczas poruszania się po sali bez potrącania innych dzieci
 4. DZIEŃ I NOC
  • układanie rytmu dnia i nocy
  • „słonko wschodzi coraz wyżej…”- prowadzenie obserwacji podczas spacerów i wyjść do ogrodu przedszkolnego
  • uczestniczenie w zabawach muzyczno- ruchowych, szybka reakcja na zmiany dynamiki i tempa utworu muzycznego
  • słoneczko – ćwiczenia w rysowaniu zamkniętego koła

EDUKACJA MATEMATYCZNA

 • doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów
 • określanie położenia przedmiotów i kierunków w przestrzeni w sytuacjach zadaniowych np. na, pod, w, za, obok
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jedną cechę: kolor lub kształt
 • doskonalenie umiejętności liczenia na miarę możliwości dzieci podczas zabaw

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 • aktualizacja tablicy informacyjnej dla rodziców
 • przygotowanie dzieciom strojów na Bal Karnawałowy ( 09 luty tj. czwartek)
 • kontakt za pomocą Whats App
 • aktualizacja strony internetowej
 • kontakt telefoniczny
 • rozmowy indywidualne na życzenie rodziców lub wynikające z zaistniałej sytuacji