Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc marzec

 1. Wiosna tuż- tuż
  • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących wiosną w przyrodzie
  • pierwsze oznaki wiosny, poznawanie i nazywanie wiosennych kwiatów
  • poznawanie i nazywanie ptaków przylatujących z ciepłych krajów
  • nazywanie zjawisk atmosferycznych
  • słuchanie krótkich utworów literackich i odpowiadanie na pytania dotyczące ich treści
  • pożegnanie Zimy( palenie Marzanny) i powitanie Wiosny 21 marca
 2. Wiosenne hodowle
  • prowadzenie hodowli cebuli i fasoli w kąciku przyrody
  • rozpoznawanie przedmiotów poprzez użycie zmysłów: smak, węch, dotyk, słuch, wzrok
  • obserwowanie najbliższego otoczenia i wypowiadanie się na temat swoich obserwacji
  • posługiwanie się lupą lub szkłem powiększającym
 3. Wiosenne porządki
  • podawanie cech wiosennego krajobrazu i pozostałych pór roku
  • wpływ czystości naszego otoczenia na nasze zdrowie – rozmowa kierowana pytaniami N.
  • wdrażanie do wykonywania prostych prac porządkowych w ogródku przedszkolnym – grabienie, przekopywanie grządek, sianie, sadzenie
  • poznawanie i nazywanie różnych narzędzi ogrodniczych: grabie, szpadel,łopata, konewka, wąż ogrodniczy,sekator, motyka
 4. W zgodzie z naturą
  • uczestniczenie w zabawach umożliwiających bezpośredni kontakt z otoczeniem przyrodniczym
  • mali ekolodzy uczą się jak dbać o czystość wokół nas ( czystość rzek,lasów, powietrza, oszczędzanie wody, segregowanie śmieci, szanowanie zieleni…)
  • przestrzeganie zasad proekologicznych, dziecko wie co jest właściwym zachowaniem
 5. Edukacja matematyczna
  • klasyfikacja przedmiotów ze względu na jedną cechę: kształt lub kolor
  • gromadzenie przedmiotów ze względu na dwie cechy: np. kolor i przeznaczenie
  • wskazuje przedmiot, który nie pasuje do pozostałych
  • poznaje znaczenie pojęcia liczby dwa w aspekcie kardynalnym, porządkowym
  • zna i stosuje słowa określające położenie przedmiotów i kierunków w przestrzeni w sytuacjach zadaniowych
  • poznaje określenie: tyle…ile…
  • rozpoznaje koło, trójkąt, prostokąt – układanie mozaiki z figur
  • podejmuje próbę kontynuacji prostego rytmu rozpoczętego przez N.
  • przelicza w dostępnym dla siebie zakresie

Cały miesiąc:

 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie zdolności plastycznych i umiejętności posługiwania się nożyczkami
 • rozwijanie motoryki dużej i małej
 • zajęcia umuzykalniające i ruchowe
 • obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie
 • rozwijanie mowy,wzbogacanie słownika, ćwiczenie aparatu mowy
 • wdrażanie do uważnego słuchania

Współpraca z rodzicami:

 • aktualizacja tablicy informacyjnej oraz strony internetowej
 • rozmowy indywidualne wynikające z potrzeby sytuacji lub na prośbę rodzica
 • kontakt za pomocą WhatsApp
 • przygotowanie dzieci na powitanie Wiosny 21 marzec