Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

1. Jesień w parku, Zwierzęta w parku.

– Obserwacja zjawisk zachodzących w przyrodzie jesienią.

– Zapoznanie z budową liścia.

-Zapoznanie dzieci ze skarbami jesieni (kasztany, jarzębina, kolorowe liście, żołędzie).

– Zachęcanie do udziału w zabawach muzyczno – ruchowych.

– Wdrażanie do kształtowania codziennych nawyków higienicznych

– „Jesienna śpiewanka” – próby nauki piosenki.

– Przybliżenie dzieciom zwyczajów wiewiórki.

2. Las jesienią – zwierzęta w lesie.

– Zapoznanie dzieci ze środowiskiem leśnym i jego mieszkańcami.

– Przybliżenie dzieciom jesiennych zwyczajów jeża.

– Zapoznanie dzieci ze zwierzętami zamieszkującymi polskie lasy.

– Zapoznanie dzieci z dzięciołem i jego zwyczajami.

– Zapoznanie dzieci z wyglądem muchomora i borowika.

– Rozwijanie wrażliwości słuchowej.

– Rozwijanie ekspresji plastycznej.

– Rozwijanie sprawności fizycznej.

3.Przygotowania do zimy.

– Poznanie środowiska i warunków życia psa. Zachęcanie do opieki nad zwierzętami. Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo kontaktów z obcymi psami.

– Zwrócenie uwagi na potrzebę dokarmiania ptaków zimą.

– Prowadzenie obserwacji przyrody, określanie cech pogody i jesiennego krajobrazu.

– Zapoznanie z etapami robienia przetworów.

– Wprowadzenie elementów ruchu rozwijającego W Sherborne

– Wdrażanie do udziału w zabawach ruchowych rozwijających sprawność fizyczną.

– Rozwijanie sprawności manualnej.

4. Moja rodzina.

– Nazywanie członków swojej rodziny pełnionych przez nich ról.

– Kształtowanie świadomości zdrowego odżywiania się.

– Kształtowanie umiejętności realizowania dynamiki (pojęcia: cicho – głośno).

– Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy dźwiękowej imion.

– Kształtowanie umiejętności podawania piłki nad głową.

– Wdrażanie do nawiązywania przyjacielskich relacji, bycia uprzejmym i pomocnym.

– Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej w trakcie odszukiwania obrazków.

Edukacja matematyczna

– Wprowadzenie pojęć Krótki – długi (porównywanie długości).

– Wprowadzenie pojęć wysoko – nisko.

– Utrwalanie części ciała, wyodrębnianie i nazywanie palców u rąk (kciuk, wskazujący itd…).

– Porządkowanie i przeliczanie przedmiotów.

– Kształtowanie orientacji w przestrzeni.

Współpraca z rodzicami

– spotkania indywidualne,

– kontakt za pomocą WhatsApp

– kontakt telefoniczny,

– aktualizacja strony internetowej,