Uczymy się nakrywać do stołu i robić kolorowe kanapki.