Założenia dydaktyczno – wychowawcze na listopad.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA LISTOPAD

GRUPA „ŚWIETLIKI”

Temat : Pada deszcz.

 • Rozpoznawanie zjawisk pogodowych charakterystycznych dla jesieni. Wypowiadanie się na temat aktualnej pogody.
 • Poznawanie roli wody w życiu człowieka
 • Eksperymentowanie z wodą; oglądanie kropli wody przez lupę – rozbudzanie ciekawości badawczej.
 • Obserwowanie drzew w bliskim otoczeniu, dostrzeganie oznak późnej jesieni.
 • Nauka zgodnego działania w grupie podczas zabaw ruchowych i badawczych.

  Temat: Dbamy o zdrowie.

 • Wdrażanie do dbania o własne zdrowie – rozwijanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia.
 • Utrwalanie umiejętności higienicznych – zwracanie uwagi na konieczność używania chusteczek i serwetek.
 • Propagowanie zdrowego odżywiania.
 • Zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do panujących warunków atmosferycznych.
 • Rozwijanie umiejętności samoobsługowych – ćwiczenie sprawność dłoni i palców, poprzez manipulowanie przy różnych zapięciach.
 • Kształtowanie postawy szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych, właściwego zachowania podczas uroczystości; poszerzanie wiedzy na temat własnej ojczyzny w związku z obchodami Święta Niepodległości

  Temat: Tutaj rosły paprocie.

 • Poznanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na ziemi przed milionami lat;
 •  Wzbogacenie wiedzy o dinozaurach: rozpoznawanie dinozaurów oraz zapoznanie z życiem dinozaurów;
 • Poznawanie historii powstania węgla kamiennego i jego właściwości;
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat;
 •  Stymulacja zmysłu dotyku;

   Temat: Urządzenia elektryczne.

 • Rozpoznawanie po wyglądzie i dźwięku urządzeń elektrycznych, które znajdują się w domach dzieci;
 • Poznanie przeznaczenia wybranych urządzeń elektrycznych;
 • Utrwalanie wiadomości na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym;
 • Doskonalenie analizy sylabowej z wykorzystaniem nazw urządzeń elektrycznych;
 • Poszerzanie zasobu słownictwa dzieci; rozwijanie mowy;
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w parach;

Edukacja matematyczna

 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Kształtowanie umiejętności dobierania przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty – nogi; rękawiczki – ręce).
 • Ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia.
 • Kształtowanie umiejętności układania elementów od najmniejszego do największego i na odwrót.

 Współpraca z rodzicami

 • aktualizacja tablicy informacyjnej dla rodziców;
 • organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć;
 • zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej;
 • rozmowy indywidualne na życzenie rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji.