Założenia dydaktyczno – wychowawcze na październik

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA PAŹDZIERNIK

GRUPA „ŚWIETLIKI”

Temat : Jesień w sadzie

 • Budowanie wiedzy o świecie przyrodniczym; dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem nowej pory roku – jesieni;
 • Rozpoznawanie i nazywanie owoców dojrzewających jesienią w sadzie; rozpoznawanie ich po zapachu, kształcie, smaku
 • Poznanie wybranych owoców egzotycznych
 • Rytmizowanie nazw owoców

  Temat: Jesień w ogrodzie.

 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, węchu.
 •  Poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw
 • Uświadomienie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw
 • Układanie obrazka w całość

  Temat: O sobie samym.

 • Kształtowanie świadomości własnego ciała ze szczególnym uwzględnieniem jego symetrii i różnicowania lewej i prawej strony
 • Określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu itp.; nazywanie części twarzy.
 • Rozpoznawanie i utrwalanie zapisu własnego imienia.
 • Budowanie świadomości praw i obowiązków dzieci.
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania, wyrażania i nazywania emocji;
 • Zachęcanie do stosowania zwrotów grzecznościowych;
 • Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i emisyjne, zabawy usprawniające pracę języka, gimnastyka buzi i języka,

   Temat: Moje zmysły.

 • Określanie do czego służą: buzia, oczy, uszy, nos.
 • Rozwijanie zmysłów ( wzrok, słuch, dotyk, węch, smak), oraz zachęcanie do dbania o zmysły;
 • Rozpoznawanie jakiego zmysłu wymaga dana czynność;
 • Badanie faktur różnych materiałów;
 • Rozróżnianie dźwięków dochodzących z otoczenia, porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, cichy– głośny;
 • Uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka;

Edukacja matematyczna

 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Kształtowanie umiejętności stosowania określeń: długi, krótki, dłuższy od, krótszy od.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych – tworzenie kompozycji, mozaik .
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów;
 • Doskonalenie umiejętności liczenia w aspekcie kardynalnym
 • Klasyfikowanie elementów ze względu na podaną cechę.

 Współpraca z rodzicami

 • pasowanie na Przedszkolaka  19.10.2022 r. godz. 15:00,
 • konkurs plastyczny „W szafie Pani Jesieni”
 • aktualizacja tablicy informacyjnej dla rodziców;
 • aktualizacja strony internetowej;
 • rozmowy indywidualne na życzenie rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji.