Założenia dydaktyczno – wychowawcze na luty.

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na luty.

Temat: Jestem samodzielny w kuchni:

 • zapoznanie z wyposażeniem kuchni – rozpoznawanie i nazywanie urządzeń, sprzętów i przyborów kuchennych
 • nauka odpowiedniego przygotowania stołu do posiłku,
 • nazywanie zawodów wykonywanych przez osoby w najbliższym otoczeniu oraz związanych ze zdarzeniami, w których dziecko uczestniczy,
 • poznawanie pór dnia i związanych z nimi posiłków.
 • uczestniczenie w balu karnawałowym   w przedszkolu – zapoznanie z tradycjami karnawałowymi w Polsce i na świecie (Wenecja, Brazylia).

Temat: Znamy te baśnie:

 • rozwijanie wyobraźni – układanie własnego zakończenia baśni, historyjki,
 • dostrzeganie chronologii zdarzeń w historyjkach obrazkowych
 • oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki,
 • kształtowanie umiejętności dbania o książki,
 • odszukiwanie w poznawanych utworach literackich wartości uniwersalnych takich jak: dobro, piękno, prawda i sprawiedliwość,
 • poznawanie etapów powstawania książki,
 • poznanie zawodów związanych z rozpowszechnianiem czytelnictwa.

Temat: Chciałbym być matematykiem:

 • kształtowanie umiejętności porównywania wielkości (wysokości, ciężaru, objętości itp.)
 • stosowanie określeń: lżejszy od, cięższy od, waży tyle samo,
 • utrwalenie umiejętności określania daty (dzień, miesiąc, rok, nazwy dni tygodnia),
 • poznanie różnych urządzeń do mierzenia (czasu, długości, ciężaru)
 • porównywanie czasu wykonywania różnych czynności przez dzieci.

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

•          różnicowanie stron ciała – prawej i lewej,

•          mierzenie i porównywanie objętości cieczy, długości, ciężaru,

•          klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych,

•          zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia, miesięcy,

•          rozwijanie myślenia logicznego poprzez układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

 • organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć.
 • przygotowanie strojów na bal karnawałowy.
 • rozmowy  indywidualne  na życzenie  rodziców lub wynikające z zaistniałych sytuacji wychowawczych.
 • zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola