DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W PIASTOWIE

1 LIPCA – 16 LIPCA 2021 R.

16 SIERPNIA – 27 SIERPNIA 2021 R.

Zgodnie z tym harmonogramem w lipcu i w sierpniu, nasza placówka będzie przez cztery i pół tygodnia prowadziła zajęcia dla dzieci uczęszczających do niego w roku szkolnym 2020/2021. 

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko na dyżur wakacyjny, muszą wypełnić ,,Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny” oraz oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu w okresie dyżuru.

Karty są dostępne na stronie internetowej naszego przedszkola w zakładce „Dyżur wakacyjny” i u wychowawczyń grup.

Dokładnie wypełnione karty należy składać w terminie od 1.06.  do 15.06. 2021 r. u nauczycielek w grupach.

30 i 31 sierpnia 2021 r. przedszkole nie pełni dyżuru  – przerwa na przygotowanie placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Zasady rekrutacji na dyżur wakacyjny opisane są w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Piastowa Nr 46/2019 z dnia 22 lutego 2019r. (załącznik Nr 1 ) w sprawie zasad rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny organizowany w Piastowskich Przedszkolach. Zasady te zostały wprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, a okres przerwy w funkcjonowaniu placówki dyrektorzy przedszkoli i szkół uzgodnili z radami rodziców.