Klauzula informacyjna – RODO.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr1    w Piastowie z siedzibą w Piastowie przy ul. Moniuszki  11
  • inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Piastowie jest Pan Rafał Kwatek e-mail inspektor.odo@cuopiastow.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych przez administratora na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f.
  • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Przedszkole Miejskie Nr 1  w Piastowie
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez administratora
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez administratora