Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Nasze przedszkole otrzymało dofinansowanie na realizację Priorytetu 3.1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego.

Całkowita wartość zadania – 3 750,00 zł

Kwota dofinansowania – 3 000,00 zł

Wkład własny –  750,00 zł

Priorytet 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 jest realizowany jako program finansowego wspierania organu prowadzącego i skierowany m.in. do placówek  wychowania przedszkolnego.  Otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3. będą przeznaczone na zakup nowości wydawniczych i realizację działań promujących czytelnictwo.