Zapisy na dyżur wakacyjny.

Zapisy dzieci na dyżur wakacyjny będą przyjmowane w dniach od 15 do 29 kwietnia 2022r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2022 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 13 stycznia 2022r. w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów.

Wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny prosimy składać:

  • w dniu 15.04.2022 r. w godzinach od 8:00 do 11:00 do wychowawcy grupy „Pszczółki” (sala na parterze, wejście do przedszkola od strony ul. Skłodowskiej),
  • w dniach od 19.04.2022 r. do 29.04.2022 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 do dyrektora przedszkola.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w poszczególnych jednostkach o przyjęciu dziecka na dyżur decyduje kolejność zgłoszeń.

Wzór wniosku należy pobrać ze strony internetowej przedszkola.