Założenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc styczeń

 

Tematy kompleksowe:

I tydzień- „Zagościła zima”

II tydzień- „ Moja babcia i mój dziadek”

III tydzień- „ Zimowe zabawy”

IV tydzień- „ Goście za oknem”

 

– zapoznanie z nazwą nowego miesiąca

– poznanie właściwości lodu i śniegu

– dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących zimą w przyrodzie

–  wymienianie członków najbliższej rodziny- babci i dziadka oraz opisywanie ich wyglądu

– przygotowanie podarunków dla babci i dziadka

– nauka wierszy i piosenek dla babci i dziadka

– klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jedną cechę

– przeliczanie przedmiotów w zbiorze

– poznanie ptaków zostających na zimę  w naszym kraju

– rozpoznawanie nasion i ziaren dla ptaków oraz

– zapoznanie z potrzebą dokarmiania ptaków zimą

– zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych