Kategoria: Założenia dydaktyczne

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

Temat : Jak jesienią dbać o zdrowie?– Kształtowanie nawyków prozdrowotnych;– Zapoznanie z pracą lekarzy różnych specjaloności;– Zapoznanie z piramidą żywienia. Upowszechnianie zdrowego stylu życia;– Poszerzanie słownictwa dzieci, Kształtowanie umiejętność budowania zdań złożonych;– Stymulowanie rozwoju mowy;– Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i emisyjne, zabawy usprawniające pracę języka, gimnastyka buzi i języka;– Rozwijanie sprawności fizycznej. Temat: Kto może być…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-pazdziernik/

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

Temat : Co słychać w przedszkolu?• Nabywanie umiejętności orientacji w pomieszczeniach przedszkolnych;• Wdrażanie dzieci w rozkład dnia pobytu w przedszkolu;• Ustalenie zasad panujących w grupie – Kodeks przedszkolaka;• Stwarzanie przyjaznej atmosfery i budowanie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu;• Stwarzanie okazji do zintegrowania grupy;• Stymulowanie rozwoju mowy;• Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej;• Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-wrzesien-3/