Kategoria: Założenia dydaktyczne

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc luty

Kim będę gdy dorosnę? Czy Kot w butach był na weselu Kopciuszka? Realizacja projektu pt.: „Bajkowa wyprawa” Dlaczego pewien czwartek jest tłusty? Gdzie puka sztuka? Temat : Kim będę gdy dorosnę? – Zapoznanie z wybranymi zawodami wykonywanymi dawniej i dziś;– Rozwijanie mowy;– Rozwijanie ekspresji ruchowej;– Dostrzeganie zmian technologicznych;– Poszerzanie wiedzy o wynalazkach; Zapoznanie z historią…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-luty/

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc styczeń

Realizacja projektu pt.: „Bajkowa wyprawa” Czy można cofnąć czas? Kto to taki: mama mamy, tata taty? Kto jest kucharzem leśnych zwierząt? Temat : Realizacja projektu pt.: „Bajkowa wyprawa” Rozbudzanie zainteresowania literaturą klasyczną, upowszechnianie czytelnictwa;Systematyczne Poznawanie bajek z zakresu literatury klasycznej;Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno;Doskonalenie umiejętności komunikowania się, w tym posługiwania się pełnymi…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-styczen/

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc grudzień

Temat : Co cieszy Mikołaja? Poznanie tradycyjnego wyglądu, cech i roli Świętego Mikołaja;Zapoznanie z Legendą o Świętym Mikolaju;Poznanie tradycji związanych ze Świętym Mikołajem w różnych krajach;Poznanie zawodu Górnika;Poznanie pojęć : Barbórka, Górnik, mikołaj, zaprzęg, renifery, wolontariat;Stymulowanie rozwoju mowy; Rozwijanie słuchu fonematycznego;Logorytmiczny zabawy przedszkolaka – reagowanie na zmianę tempa i wysokości dźwięków;Rozwijanie sprawności fizycznej. Temat: Jakie…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-grudzien-3/

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

Temat : Jak jesienią dbać o zdrowie?– Kształtowanie nawyków prozdrowotnych;– Zapoznanie z pracą lekarzy różnych specjaloności;– Zapoznanie z piramidą żywienia. Upowszechnianie zdrowego stylu życia;– Poszerzanie słownictwa dzieci, Kształtowanie umiejętność budowania zdań złożonych;– Stymulowanie rozwoju mowy;– Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i emisyjne, zabawy usprawniające pracę języka, gimnastyka buzi i języka;– Rozwijanie sprawności fizycznej. Temat: Kto może być…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-pazdziernik/

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

Temat : Co słychać w przedszkolu?• Nabywanie umiejętności orientacji w pomieszczeniach przedszkolnych;• Wdrażanie dzieci w rozkład dnia pobytu w przedszkolu;• Ustalenie zasad panujących w grupie – Kodeks przedszkolaka;• Stwarzanie przyjaznej atmosfery i budowanie poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu;• Stwarzanie okazji do zintegrowania grupy;• Stymulowanie rozwoju mowy;• Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej;• Ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-wrzesien-3/