Kategoria: Założenia dydaktyczne

Czerwiec

WAKACYJNE PODRÓŻE• Poznaje wybrane regiony Polski i wskazuje je na mapie.• Wymienia charakterystyczne oznaki lata.• Aktywnie uczestniczy w proponowanych zabawach i ćwiczeniach ruchowych.• Podobieństwa i różnice. Rozwijanie analizatora wzrokowego.• Wie jak bezpiecznie zachować się na wakacjach. POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZASPrzygotowanie przedstawienia słowno – muzycznego na uroczystość zakończenia roku przedszkolnego 2020/2021.• Wiersze• Piosenki• Inscenizacja• Układy taneczne WESOŁE…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/zalozenia-dydaktyczne-biedronki/czerwiec/

Maj

Jestem Polakiem i Europejczykiem Wskazywanie różnic między miastem a wsią Zapoznanie z herbem swojej miejscowości Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej Zapoznanie z wyglądem mapy Polski Jestem Europejczykiem – zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej Zapoznanie z nazwami państw należących do UE Majowa łąka i jej mieszkańcy Poznanie wybranych mieszkańców łąki (wygląd,…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/zalozenia-dydaktyczne-biedronki/maj/

Kwiecień

WIELKANOCNE ZWYCZAJE – kontynuacja tematu z marca WIOSNA NA WSI  Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich i odpowiadania na pytania dotyczące tekstu  Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej i ekspresji ruchowe  Rozwijanie wiedzy na temat zwierząt gospodarskich i tego co dzięki nim uzyskujemy  Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i zdolności manualnych  Usprawnianie narządów mowy – ćw. ortofoniczne DBAMY O…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/kwiecien/

Marzec

ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE Zachęcanie do interesowania się przyrodą Poznanie wybranych zwierząt egzotycznych – ich wyglądu, niezbędnych warunków  życia Kształtowanie pozytywnych zachowań w stosunku do zwierząt Wdrażanie postaw proekologicznych (zwierzęta zagrożone wyginięciem) CZY DINOZAURY ŻYŁY NAPRAWDĘ? Tworzenie okazji do pogłębienia wiadomości na temat dinozaurów oraz budzenia zaciekawienia otaczającym światem, jego prehistorii Rozszerzenie zasobu słownictwa dotyczącego treści niedostępny…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/marzec/

LUTY

JEMY ZDROWO  Zapoznanie z piramida żywieniową  Poznanie zasad zdrowego żywienia  Poznanie wybranych grup produktów spożywczych,  Aktywny udział dzieci w przyrządzaniu sobie sałatki z wybranych warzyw z przestrzeganiem zasad higieny  „Skąd się biorą produkty ekologiczne” – realizacja programu edukacyjnego przygotowanego przez GIS  Temat realizowany w wierszach, opowiadaniach, pracach plastycznych, działaniach praktycznych 2.   W KOSMOSIE  Poznanie modelu…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/luty/

STYCZEŃ

ZIMA Po czym poznajemy zimę – rozpoznawanie i nazywanie charakterystycznych cech zimy Określanie pogody charakterystycznej dla zimy Badamy, doświadczamy, eksperymentujemy – cykl doświadczeń ze śniegiem Zima w literaturze Zima inspiracją prac plastycznych – poznawanie i stosowanie nowych technik plastycznych – wyobraźnia, twórczość, motoryka Zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie „Za co lubię zimę?’ –…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/styczen/

GRUDZIEŃ

Urządzenia elektryczne Zapoznanie z rolą urządzeń elektrycznych w życiu codziennym i niebezpieczeństw związanych z prądem. Dawniej i dziś – rozwój techniki Kształcenie umiejętności rozpoznawania dźwięków z otoczenia, ćwiczenia słuchowe. (Odtwarzanie nagrania odgłosów urządzeń elektrycznych). Zapoznanie dzieci z innym źródłem prądu jakimi są baterie. (Co to są baterie i do czego służą?). Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/grudzien/

Listopad

1.Jesteśmy Polakami rozwijanie poczucia przynależności narodowej poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego powstania. podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu (nauka) poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc nazywanie największej rzeki Polski – Wisły, morza – Bałtyku, gór -Tatry oraz większych miast…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/listopad/

Październik

LAS JESIENIĄ Dzieci znają i rozróżniają wybrane: grzyby, drzewa, zwierzęta leśne Określają zachowania zwierząt jesienią Podają charakterystyczne cechy jesieni Stosują kolory jesieni w plastyce Wprowadzenie pojęcia samogłoska Wiersze, opowiadania, praca z obrazkiem, zagadki, szukanie rymu, liczenie sylab w słowie. JESIEŃ W SDZIE Rozpoznają drzewa owocowe, znajomość znaczenia pojęcia SAD Nazywają przetwory z owoców i warzyw,…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/pazdziernik/

Wrzesień

JESTEŚMY STARSZAKAMI „Lubimy przychodzić do przedszkola” – wymienia imiona kolegów i  koleżanek, poznaje graficzny zapis swojego imienia, uczestniczy w zabawach ruchowych w sali i ogrodzie przestrzegając zasad bezpieczeństwa. „Kontrakt” – ustalamy zasady. Wymienia ustalone zasady funkcjonowania w grupie (kontrakt grupowy) i stara się ich przestrzegać. Założenie „Kącika zgody” „Każdy z nas jest inny” – wyraża…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/wrzesien/