PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC MAJ MOTYLE TEMATY KOMPLEKSOWE: WIOSENNA MAJOWA ŁĄKA Rozbudzanie zainteresowania przedszkolaków świ...

  Moja ojczyzna * zapoznanie z z mapą Polski wskazywanie na mapie głównych miast, rzek i nazywanie ich * zapoznanie z legendami Warszawy * ksz...

Jestem Polakiem i Europejczykiem Wskazywanie różnic między miastem a wsią Zapoznanie z herbem swojej miejscowości Rozwijanie umiejętności wypow...

Nasze książki. Zapoznanie z rodzajami książek (powieści, atlasy, encyklopedie, e-booki itp.). Kształtowanie świadomości pojęć „duży – m...

Dyżur wakacyjny. Tak jak w ubiegłym roku, podczas dyżuru wakacyjnego dzieci pozostaną w swoich placówkach. Przez pierwsze dwa tygodnie lipca oraz...

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na maj. Temat: Nowinki z wiejskiego podwórka: poznawanie zwierząt – dorosłych i młodych – hodowanych n...

WIELKANOCNE ZWYCZAJE – kontynuacja tematu z marca WIOSNA NA WSI  Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich i odpowiadania na pytania ...

Powtórzenie słownictwa przed nadchodzącym tygodniem 🙂 https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Farm_anima...

Zapraszamy do ćwiczenia razem z panem Michałem. Dzieci młodsze: Dzieci starsze:...

I. Wiosenne powroty – wzbogacanie wiedzy na temat ptaków powracających wiosną do Polski – rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych ...

Zajęcia taneczne dla starszaczków: Pszczółki, Biedronki i Świetliki: Zajęcia dla maluszków: Motylki i Sowki: Miłej zabawy 🙂...

Zajęcia przygotowane dla dzieci przez panią Olę: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Farm_Animals/Farm_...

Zapraszamy starszaki na zajęcia przygotowane przez panią Kasię:...

Ćwiczenia dla 3,4 – latków: Ćwiczenia dla 5,6 – latków: Miłej zabawy 🙂...

TEMATY KOMPLEKSOWE: CZYSTOŚĆ TO ZDROWIE 06-09.04.2021 ·  poznanie niektórych właściwości wody, ·  rozpoznawanie, nazywanie przedmiot...

Ćwiczenia dla dzieci młodszych: Ćwiczenia dla dzieci starszych:...

Zajęcia przygotowane przez panią Olę: https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Animals/farm_animals_(listen_...

Tym razem materiał dla maluszków przygotowany przez panią Kasię. Miłej zabawy 🙂...