Kategoria: Porady dla Rodziców

Czworonogi w domu – mieć czy nie mieć – oto jest pytanie!

Wcześniej czy później większość rodziców mierzy się z dylematem dotyczącym posiadania w domu zwierzaka. Czasem ta kwestia zostaje przywołana przez samych rodziców, którzy zastanawiają się, czy nie byłoby to zasadne dla dobra dziecka, czasem same dzieci proszą, a niekiedy domagają się zwierzaka w domu. Taka myśl u dzieci pojawia się wówczas, gdy obserwują swoich rówieśników…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/porady-dla-rodzicow/czworonogi-w-domu-miec-czy-nie-miec-oto-jest-pytanie/

Aktywność własna

Czynniki psychologiczne wpływające na rozwój dziecka – aktywność własna. Aktywność własna wg A. Matczak, jest rezultatem, skutkiem rozwoju poprzez czynniki biologiczne, oddziaływanie środowiska oraz wychowanie (A. Matczak, 2003). Aktywność to czynność. Czynność to proces ukierunkowany na osiągnięcie celu, o strukturze kształtującej się w zależności od okoliczności, w taki sposób, aby możliwość osiągnięcia celu została utrzymana….

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/porady-dla-rodzicow/aktywnosc-wlasna/

Czynniki biologiczne wpływające na rozwój umysłowy dziecka

Rozwój wg E. Hurlock to łańcuch progresywnych zmian. Celem rozwoju człowieka jest samorealizacja czyli człowiek dąży do tego, aby robić to, do czego się najbardziej nadaje. Wyznacznikami rozwoju są: czynniki biologiczne – genotyp, oddziaływanie środowiska aktualnego, ale również minionego ( poprzez pamięć), oddziaływanie środowiska społecznego ( ludzie, normy, kultura, obyczaje) oraz środowiska materialnego i estetycznego,…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/porady-dla-rodzicow/czynniki-biologiczne-wplywajace-na-rozwoj-umyslowy-dziecka/

40 rad dla rodziców chcących rozwijać zdolności swojego dziecka

Odpowiadam na pytania mojego dziecka tak cierpliwie i szczerze jak jest to jest możliwe. Poważne pytania mojego dziecka, czy stwierdzenia traktuje poważnie. Udostępniam mu miejsce, w którym może pokazać swoje prace. Gotów jestem tolerować bałagan w miejscu gdzie moje dziecko pracuje i jeszcze nie skończyło jakiegoś twórczego zajęcia Udostępniam mojemu dziecku pokój lub miejsce w…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/porady-dla-rodzicow/40-rad-dla-rodzicow-chcacych-rozwijac-zdolnosci-swojego-dziecka/

Rodzina a rozwój dziecka

Czynnikami zewnętrznymi stymulującymi rozwój dziecka jest wpływ środowiska w jakim dziecko żyje i przebywa. Istnieje wiele definicji środowiska, poniżej podaję dwie. Środowisko to otoczenie fizyczne, społeczne i kulturowe, w którym dziecko przebywa i które wywiera wpływ na jego rozwój poprzez kształtowanie postaw, wiedzy czy zachowania. „Środowisko wychowawcze to część środowiska społecznego i kulturowego, która wywiera…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/porady-dla-rodzicow/rodzina-a-rozwoj-dziecka/

Nagroda czy kara

Wychowanie jest działalnością, w której jeden człowiek stara się zmienić innego człowieka. Jest nieodłącznym składnikiem społecznej formy życia człowieka. W każdych warunkach jest procesem złożonym i wielowymiarowym. Przez metodę wychowania rozumiemy każdy wyodrębniony sposób postępowania wychowawcy, polegający na wywieraniu określonego wpływu na aktywność wychowanka. Można także powiedzieć, że jest to „świadomie i konsekwentnie stosowany sposób,…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/porady-dla-rodzicow/nagroda-czy-kara/

Zmiany zachowania a wiek dziecka

W miarę rozwoju, dojrzewania dziecka zachowanie nie przebiega stabilnie – przejawia okresy regresji. Każdy nowy etap rozwoju ma swoje lepsze i gorsze strony, pojawiające się cyklicznie, z pewną regularnością. Wszystkie te zmiany podlegają określonym regułom i wzorcom. Okresy równowagi wewnętrznej przeplatają się z okresami nierównowagi, kiedy dziecko nie czuje się dobrze z samym sobą jak…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/porady-dla-rodzicow/zmiany-zachowania-a-wiek-dziecka/