Kategoria: Założenia dydaktyczne

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc Wrzesień

Temat: Co słychać w przedszkolu i jak być superbezpiecznym? (2 tyg.) – poznanie sali, rozpoznawanie swoich wizytówek; – ustalenie kodeksu grupowego; – rozwijanie sprawności ruchowej; – rozwijanie kompetencji społecznych; – doskonalenie poczucia rytmu; – doskonalenie sprawności manualnej; – poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w grupie przedszkolnej; – rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy; – utrwalenie…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/motylki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-wrzesien-2/