ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE LUTY

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE

MIESIĄC LUTY

MOTYLE

 1. „BAJKOWA WYPRAWA”- REALIZACJA ELEMENTÓW PROJEKTU EDUKACYJNEGO
 2. rozwijanie mowy
 3. budzenie zainteresowania bajkami z kanonu klasycznego
 4. zapoznanie z bohaterami bajek klasycznych
 5. rozwijanie zainteresowania bajkami, książkami i baśniami
 6. kształtowanie nawyku poprawnej postawy, sprawności manualnej i koncentracji uwagi
 7. WSPANIAŁE ZABAWY NA ŚNIEGU
 8. eksperymentowanie z lodem
 9. rozwijanie  świadomości dobierania odpowiedniego ubioru na zabawy ze śniegiem
 10. poznanie sportów zimowych
 11. rozwijanie umiejętności segregowania
 12. dbanie o estetykę wykonywania pracy plastycznej
 13. TAJEMNICE KOSMOSU
 14. Rozwijanie zainteresowania tematyką kosmosu
 15. Układanie elementów od najmniejszego do największego
 16. Klasyfikowanie elementów ze względu na cechę (np. kolor, wielkość)
 17. Poznanie nazw wybranych planet
 18. rozwijanie zdolności skupiania uwagi podczas działania
 19. pobudzanie kreatywności i zdolności plastycznych
 20. ZABAWY Z MATEMATYKĄ
 21. utrwalanie umiejętności przeliczania
 22. segregowanie elementów wg podanej cechy
 23. utrwalanie nazw poznanych figur geometrycznych
 24. utrwalanie umiejętności układania rytmów
 25. utrwalanie pór roku oraz cykliczności ich występowania

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

– Bal Karnawałowy 9.02.2024r. 

– Zebranie z rodzicami podsumowujące pracę w pierwszym semestrze dnia 28.02.2024r.     godz. 17:00

– kontakt mailowy, telefoniczny, spotkania indywidualne w miarę potrzeb

– zamieszczanie informacji na stronie internetowej