Dziecko każdego dnia boryka się z wieloma trudnościami, o których istnieniu dorośli często nie wiedzą. A nawet, jeśli wiedzą, nie zawsze potr...

Każdy rodzic pragnie jak najlepiej wychować swoje dziecko. Niestety często można zauważyć, że działania dorosłych, zamiast przybliżać do ce...

Zarówno przedszkola państwowe, jak i prywatne zatrudniają psychologa na kilka godzin w tygodniu. Często jednak rodzice nie wiedzą, czym zajmuje s...

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było prawdomówne, szczere i uczciwe. Dzieci z natury takie właśnie są. Mówią to, co czują. Zadają pyt...

Uczucie zazdrości, zazwyczaj uważane za negatywne, występuje u każdego człowieka. Jednak szczególnie trudno sobie z nim poradzić rodzicom, kied...

Dla rodziców dzieci z klas pierwszych i drugich najbardziej aktualnym tematem jest obecnie podjęcie decyzji w sprawie dalszej edukacji swojego dziec...

Takie pytanie często zadają dzieci, które nie są w stanie zrozumieć, dlaczego rodzice, którzy są najważniejszymi osobami w ich życiu, krzycz...

Czym jest sen? Sen określany jest jako „naturalny stan względnej nieświadomości i bezruchu występujący u zwierząt i ludzi co najmniej raz...

Zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka jest pierwszym krokiem na drodze do jego prawidłowego rozwoju psychofizycznego. Największa odpowiedzial...

Czy przyniósł mnie bocian? – Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności   Mimo, że opowieści w stylu: bocian zostawił Cię na polu z ka...

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci prowadzę w przedszkolu oddziaływania logopedyczne. Głównym ich celem jest profilaktyka zaburzeń ...

Wcześniej czy później większość rodziców mierzy się z dylematem dotyczącym posiadania w domu zwierzaka. Czasem ta kwestia zostaje przywołana...

Czynniki psychologiczne wpływające na rozwój dziecka – aktywność własna. Aktywność własna wg A. Matczak, jest rezultatem, skutkiem rozwoju ...

Rozwój wg E. Hurlock to łańcuch progresywnych zmian. Celem rozwoju człowieka jest samorealizacja czyli człowiek dąży do tego, aby robić to, do...

Odpowiadam na pytania mojego dziecka tak cierpliwie i szczerze jak jest to jest możliwe. Poważne pytania mojego dziecka, czy stwierdzenia traktuje p...

Czynnikami zewnętrznymi stymulującymi rozwój dziecka jest wpływ środowiska w jakim dziecko żyje i przebywa. Istnieje wiele definicji środowiska...

Wychowanie jest działalnością, w której jeden człowiek stara się zmienić innego człowieka. Jest nieodłącznym składnikiem społecznej formy ...

W miarę rozwoju, dojrzewania dziecka zachowanie nie przebiega stabilnie – przejawia okresy regresji. Każdy nowy etap rozwoju ma swoje lepsze i...