40 rad dla rodziców chcących rozwijać zdolności swojego dziecka

 1. Odpowiadam na pytania mojego dziecka tak cierpliwie i szczerze jak jest to jest możliwe.
 2. Poważne pytania mojego dziecka, czy stwierdzenia traktuje poważnie.
 3. Udostępniam mu miejsce, w którym może pokazać swoje prace.
 4. Gotów jestem tolerować bałagan w miejscu gdzie moje dziecko pracuje i jeszcze nie skończyło jakiegoś twórczego zajęcia
 5. Udostępniam mojemu dziecku pokój lub miejsce w pokoju do jego jego wyłącznego użytku
 6. Okazuję dziecku, że jest kochane dla niego samego, a nie dla jego osiągnięć.
 7. Wyznaczam mojemu dziecku obowiązki odpowiednie do wieku.
 8. Pomagam mu w tworzeniu jego własnych planów i osiągnięć.
 9. Zabieram moje dziecko w ciekawe miejsca.
 10. Uczę moje dziecko doskonalenia się w podjętych przez nie zadaniach.
 11. Zachęcam moje dziecko do współżycia z dziećmi z innych środowisk.
 12. Ustanawiam rozsądne zasady zachowania się i dopilnowuję, aby moje dziecko ich przestrzegało.
 13. Nigdy nie porównuję mojego dziecka w stosunku do innych dzieci.
 14. Nigdy nie poniżam mojego dziecka, gdy je każę.
 15. Udostępniam mu książeczki i materiały do uprawiania hobby.
 16. Zachęcam moje dziecko do własnych przemyśleń i samodzielnego rozwiązywania problemów – do myślenia.
 17. Regularnie czytam mojemu dziecku.
 18. Wcześnie wpajam nawyk czytania.
 19. Zachęcam moje dziecko do wymyślania opowiadań i fantazjowania.
 20. Troszczę się o indywidualne potrzeby każdego z moich dzieci.
 21. Codziennie poświęcam mojemu dziecku czas, aby mogło być ze mną sam na sam.
 22. Pozwalam mojemu dziecku na swobodne wypowiedzi w planowaniu rodzinnych zajęć i wycieczek.
 23. Nigdy nie wyśmiewam się z mojego dziecka, nie drwię z  jego błędów.
 24. Zachęcam moje dziecko do tworzenia wierszy, opowiadań i piosenek.
 25. Zachęcam moje dziecko do bycia towarzyskim wobec dorosłych w różnym wieku.
 26. Wymyślam praktyczne doświadczenia aby pomóc dziecku poznać różne rzeczy.
 27. Pozwalam bawić się mojemu dziecku różnymi rupieciami.
 28. Zachęcam dziecko do poznawania problemów i rozwiązywania ich.
 29. Staram się dostrzec w działaniach mojego dziecka różne cechy, za które mogę je pochwalić.
 30. Unikam ogólnych pochwał, które są nieszczere.
 31. jestem szczery w uczuciach okazywanych dziecku.
 32. Nie ma takich tematów, które bym całkowicie pomijał, odrzucał w rozmowie z dzieckiem.
 33. Staram się dawać mojemu dziecku możliwość podejmowania konkretnych decyzji.
 34. Zachęcam moje dziecko do bycia indywidualnością.
 35. Pomagam mojemu dziecku w znalezieniu wartościowych programów telewizyjnych.
 36. Zachęcam moje dziecko do pozytywnego myślenia o jego możliwościach.
 37. Nigdy nie pomniejszam klęsk mojego dziecka słowami,” ja też nie potrafię tego zrobić”.
 38. Zachęcam moje dziecko do bycia jak najbardziej niezależnym od dorosłych.
 39. Ufam rozsądkowi mojego dziecka.
 40. Wolałbym, aby moje dziecko samodzielnie zniosło porażkę niż odniosło sukces dzięki mojej pomocy.

 

Książki, które warto przeczytać:

 1. D. Levis „Jak wychować zdolne dziecko?” PZWL,1988
 2. M.E.P. Seligman: „Optymistyczne dziecko” Media Rodzina 1997
 3. P.Pearsall.: „Toksyczny sukces” Dom wydawniczy Rebis
 4. Rimm. : „Dlaczego zdolne dzieci źle się uczą? „