Tag Archives: Logopeda

Logopeda w przedszkolu

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci prowadzę w przedszkolu oddziaływania logopedyczne. Głównym ich celem jest profilaktyka zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju komunikacji językowej. Odbywa się to poprzez: przeprowadzanie badań logopedycznych wstępnych, właściwych i kontrolnych, przedstawienie i omówienie wyników badań w trakcie indywidualnych rozmów z Rodzicami, realizację programu „Profilaktyka zaburzeń mowy”, ćwiczenia logopedyczne indywidualne oraz grupowe,…

https://przedszkole1-piastow.eu/przedszkole/logopeda/logopeda-w-przedszkolu/