Logopeda w przedszkolu

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci prowadzę
w przedszkolu oddziaływania logopedyczne. Głównym ich celem jest profilaktyka zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju komunikacji językowej. Odbywa się to poprzez:

  • przeprowadzanie badań logopedycznych wstępnych, właściwych i kontrolnych,
  • przedstawienie i omówienie wyników badań w trakcie indywidualnych rozmów z Rodzicami,
  • realizację programu „Profilaktyka zaburzeń mowy”,
  • ćwiczenia logopedyczne indywidualne oraz grupowe,
  • indywidualne konsultacje dla zainteresowanych Rodziców,
  • spotkania szkoleniowe dla Rodziców,
  • współpracę z Nauczycielami,
  • współpracę ze specjalistami (psychologiem, foniatrą, audiologiem, ortodontą).

Poniżej umieściłam materiały, które mogą Państwo wykorzystać w pracy z dziećmi:

Wyrazy dźwiękonaśladowcze

Co można zrobić, aby pomóc dziecku z niepłynnością mowy?

Prosty opóźniony rozwój mowy

Znaczenie słuchu dla rozwoju mowy