Okres przedszkolny to czas intensywnego kształtowania się mowy dziecka nazywany okresem swoistej mowy dziecięcej. Rozwija się w tym okresie sprawn...

  Trudności w artykulacji głosek mogą mieć dzieci, u których obserwuje się brak pionizacji języka i związane z tym zaburzenia w połykaniu. D...