O nas

Nasze przedszkole mieści się przy ulicy Moniuszki 11 w Piastowie, w wolnostojącym budynku z 1957 r., usytuowanym w zacisznej okolicy z dala od centrum miasta.

Przedszkole jest pięciooddziałowe, uczęszcza do niego 130 dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 5 lat.

Do dyspozycji przedszkolaków z każdej grupy wiekowej są kolorowe, przestronne sale dydaktyczne zapewniające dzieciom komfort podczas zabaw i zajęć oraz jadalnie i łazienki.

Dzieci korzystają także z sali gimnastycznej, sali telewizyjnej i gabinetu specjalistycznego przeznaczonego do indywidualnej pracy terapeutyczno – korekcyjnej w zakresie terapii logopedycznej i psychologicznej.

W najbliższym czasie w naszej placówce zostanie oddana do użytku sala integracji sensorycznej.

Przedszkole otoczone jest pięknym ogrodem podzielonym na dwa oddzielne place zabaw. Każdy z nich wyposażony jest w bezpieczny sprzęt terenowy dostosowany do wieku dzieci, umożliwiający nabywanie sprawności ruchowej i inspirujący do podejmowania swobodnej aktywności.

W pełnym zieleni ogrodzie organizowane są również imprezy okolicznościowe na przykład: Maraton Przedszkolaków, Dzień Dziecka i Piknik Rodzinny, które stały się już tradycją naszego przedszkola.

Nasza kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie zawodowe. Pracę nauczycieli wspomagają specjaliści: logopeda i psycholog oraz personel pomocniczy (techniczny).

Nad sprawami administracyjno-żywieniowymi czuwa samodzielny referent.

Na terenie naszej placówki wszystkie dzieci korzystają z nieodpłatnych zajęć dodatkowych prowadzonych przez odpowiednio przygotowanych instruktorów. Proponujemy zajęcia z języka angielskiego, taneczne, gimnastykę ogólnorozwojową oraz rytmikę.

Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 – 17.00

Organem prowadzącym jest Miasto Piastów, natomiast nadzór pedagogiczny pełni Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.