Kategoria: Biedronki

Czerwiec

WAKACYJNE PODRÓŻE• Poznaje wybrane regiony Polski i wskazuje je na mapie.• Wymienia charakterystyczne oznaki lata.• Aktywnie uczestniczy w proponowanych zabawach i ćwiczeniach ruchowych.• Podobieństwa i różnice. Rozwijanie analizatora wzrokowego.• Wie jak bezpiecznie zachować się na wakacjach. POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZASPrzygotowanie przedstawienia słowno – muzycznego na uroczystość zakończenia roku przedszkolnego 2020/2021.• Wiersze• Piosenki• Inscenizacja• Układy taneczne WESOŁE…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/zalozenia-dydaktyczne-biedronki/czerwiec/

Maj

Jestem Polakiem i Europejczykiem Wskazywanie różnic między miastem a wsią Zapoznanie z herbem swojej miejscowości Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej Zapoznanie z wyglądem mapy Polski Jestem Europejczykiem – zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej Zapoznanie z nazwami państw należących do UE Majowa łąka i jej mieszkańcy Poznanie wybranych mieszkańców łąki (wygląd,…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/zalozenia-dydaktyczne-biedronki/maj/

Kwiecień

WIELKANOCNE ZWYCZAJE – kontynuacja tematu z marca WIOSNA NA WSI  Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich i odpowiadania na pytania dotyczące tekstu  Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej i ekspresji ruchowe  Rozwijanie wiedzy na temat zwierząt gospodarskich i tego co dzięki nim uzyskujemy  Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i zdolności manualnych  Usprawnianie narządów mowy – ćw. ortofoniczne DBAMY O…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/kwiecien/

Marzec

ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE Zachęcanie do interesowania się przyrodą Poznanie wybranych zwierząt egzotycznych – ich wyglądu, niezbędnych warunków  życia Kształtowanie pozytywnych zachowań w stosunku do zwierząt Wdrażanie postaw proekologicznych (zwierzęta zagrożone wyginięciem) CZY DINOZAURY ŻYŁY NAPRAWDĘ? Tworzenie okazji do pogłębienia wiadomości na temat dinozaurów oraz budzenia zaciekawienia otaczającym światem, jego prehistorii Rozszerzenie zasobu słownictwa dotyczącego treści niedostępny…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/biedronki/marzec/