Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc czerwiec

1. Lato, lato, lato czeka
2. Wkrótce wakacje
3. Zwiedzamy świat (2 tygodnie)

Temat : Lato, lato, lato czeka
– Zapoznanie ze związkiem frazeologicznym Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego;
– Degustacja owoców;
– Poznanie letnich roślin;
– Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej;
– Rozwijanie mowy; Rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
– Poznanie zabaw, w które można się bawić na podwórku;
– Rozwijanie sprawności fizycznej.

Temat: Wkrótce wakacje
– Zapoznanie z miejscami letniego wypoczyku;
– Poznanie środków transportu, którymi możemy wyruszyć na wakacje;
– Poznanie zasad bezpiecznej zabawy podczas wakacji;
– Rozwijanie logicznego myślenia;
– Doskonalenie aparatu ruchowego i koncentracji uwagi;
– Rozwijanie umiejętności działania w grupie;
– Rozwijanie postawy badawczej;

Temat: Zwiedzamy świat
– Poznawanie wybranych atrakcji turystycznych Europy;
– Zapoznanie z ciekawymi miejscami na świecie;
– Rozwijanie percepcji wzrokowej;
– Poznanie krajów sąsiadujących z Polską;
– Utrwalenie wiedzy na temat Unii Europejskiej;
– Zapoznanie z potrawami z innych państw;
– Wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu.
– Uwrażliwienie na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.

Edukacja matematyczna
– Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowanie w zakresie dziesięciu;
– Doskonalenie umiejętności porównania liczebności zbiorów;
– Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
– Zapoznanie ze sposobami mierzenia długości;
– Doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów;
– Kodowanie;
– Doskonalenie umiejętności klasyfikowania i szeregowania.

Metoda Krakowska – Symultaniczno Sekwencyjna Nauka Czytania:
– Utrwalanie dotychczas poznanych sylab otwatych:
– Odczytywanie sylab otwartych z zeszytu: ” Kocham czytać” J. Cieszyńskiej.

Współpraca z rodzicami:
– Rozmowy indywidualne na życzenie rodziców;
– Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć;
– Kontakt mailowy i messengerowy;
– Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola;
– 03.06.2024 – Wyjście do Cukierni na lody;
– 04.06.2024 – „Sprintem do maratonu” bieg przedszkolaka w ogrodzie przedszkolnym;
– 11.06.2024 – Olimpiada przedszkolaka w Przedszkolu Miejskim Nr. 4;
– 14.06.2024 – Zakończenie Roku Przedszkolnego, godz.: 14:45, sala gimnastyczna;
– 18.06.2024 – Wycieczka do Smart Kids Planet.