Założenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc maj

 1. Wiosna na wsi
 2. Co w trawie piszczy?
 3. Moja mama i mój tata
 4. Czego dzieci potrzebują do szczęści

Temat : Wiosna na wsi

 • Utrwalenie zwierząt z wiejskiej zagrody; Poznawanie nazw młodych zwierząt;
 • Rozpoznawanie głosów zwierząt wiejskich oraz domów w których mieszkają;
 • Zapoznanie z pracą rolnika; poznanie nazw wybranych maszyn rolniczych;
 • Poznanie produktów pochodzących z upraw rolniczych;
 • Rozwiązywanie zagadek;
 • Rozwijanie mowy; percepcji słuchowej;
 • Dokonywanie syntezy i analizy na poziomie głoski i sylaby.

  Temat: Co w trawie piszczy
 • Poszerzenie wiedzy o roślinach i zwierzętach, które można spotkać na łące;
 • Zapoznanie ze sposobami przystosowania się zwierząt do życia w danym otoczeniu;
 • Poszerzenie wiedzy o pszczołach;
 • Zapoznanie ze znanym powiedzeniem: „Pracowity jak pszczoła”
 • Wyrabianie umiejętności poruszania się w rytmie melodii;
 • Rozwijanie postawy badawczej;
 • Poznanie roślin chronionych;
 • Poznanie nazw ziół i zastosowania wybranych z nich.

Temat: Moja mama i mój tata

 • Wypowiadanie się na temat rodziny;
 • Dostrzeganie podobieństw między członkami rodziny;
 • Budowanie relacji rodzinnych;
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych- wykonanie laurki dla mamy i taty;
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • Rozwijanie umiejętności uczestnictwa we wspólnej zabawie.

Temat: Czego dzieci potrzebują do szczęścia

 • Rozwijanie umiejętności wczuwania się w sytuację innych;
 • Wdrażanie do świata wartości; Definiowanie pojęcia przyjaźń ;
 • Zapoznanie z definicją: tolerancja
 • Zapoznanie z wyglądem dzieci z różnych zakątków świata;
 • Rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały ;
 • Uczestniczenie we wspólnych obchodach Dnia Dziecka;
 • Ilustrowanie piosenki ruchem.

Edukacja matematyczna:

 • Porównywanie masy przedmiotów;
 • Kształtowanie umiejętności właściwego używania pojęć: ciężki, lekki;
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowanie w zakresie dziesięciu;
 • Doskonalenie umiejętności porównania liczebności zbiorów;
 • Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • Doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów;
 • Kodowanie;
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania i szeregowania.
Metoda Krakowska - Symultaniczno Sekwencyjna Nauka Czytania:
 • Utrwalanie dotychczas poznanych sylab otwatych:
 • Odczytywanie sylab otwartych z zeszytu: ” Kocham czytać” J. Cieszyńskiej
Współpraca z rodzicami:
 • Rozmowy indywidualne na życzenie rodziców;
 • Organizowanie materiałów potrzebnych do zajęć;
 • Kontakt mailowy i messengerowy;
 • Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola;
 • 09.05.2024 – Wycieczka na Festiwal Piosenki o Zdowiu do Matecznika „Mazowsze” w Otrębusach;
 • 24.05.2024- Piknik rodzinny;
 • 29.05.2024 – Bal w ogrodzie z okazji Dnia Dziecka.