Kategoria: Założenia dydaktyczne

Założenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc czerwiec.

TEMATY KOMPLEKSOWE: Tydzień 1-„ Niby tacy sami, a jednak inni.” Tydzień 2– „ Wakacyjne podróże” Tydzień 3– „ Projekt las” Tydzień 4– „Pożegnania nadszedł czas” Założenia dydaktyczno- wychowawcze: – kształtowanie postawy tolerancji; – rozwijanie umiejętności liczenia; – rozwijanie umiejętności wokalnych: – zapoznanie z różnymi pojazdami i ich zastosowaniem; – rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego; – rozwijanie…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/pszczolki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-czerwiec-2/

Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj

  Moja ojczyzna * zapoznanie z z mapą Polski wskazywanie na mapie głównych miast, rzek i nazywanie ich * zapoznanie z legendami Warszawy * kształtowanie poczucia tożsamości narodowej * porównywanie liczebności zbiorów przedmiotów, używania określeń mniej, więcej, tyle samo Łąka w maju * zwrócenie uwagi na piękno otaczającej przyrody * poznawanie różnych gatunków zwierząt zamieszkujących…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/pszczolki/zadania-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-maj/

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc kwiecień

I. Wiosenne powroty – wzbogacanie wiedzy na temat ptaków powracających wiosną do Polski – rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych – utrwalenie wiedzy na temat pierwszych wiosennych kwiatów – utrwalenie pojęć o jeden więcej o jeden mniej – rozwijanie umiejętności plastycznych II. Wiosna na wsi – rozwijanie wiedzy dotyczącej zwierząt wiejskich – poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt z…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/pszczolki/17079/

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC

Tematy kompleksowe: I  TYDZIEŃ: Zwierzęta z dżungli i sawanny. – wzbogacenie wiadomości na temat życia egzotycznych zwierząt; dostrzega charakterystyczne cechy zebry, żyrafy, – poznanie ciekawostek na temat życia krokodyli; – rozwijanie zainteresowań przyrodą; – rozwijanie koncentracji uwagi; – rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; – rozwijanie sprawności manualnej; – ilustrowanie ruchem tekstu piosenki; –…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/pszczolki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-marzec/

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty.

Tematy kompleksowe: I tydzień- „Baśnie, bajki, bajeczki” II tydzień- „Muzyka wokół nas” III tydzień- „Nie jesteśmy sami w kosmosie” IV tydzień- Projekt „ Budowle” – rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; – rozwijanie sprawności manualnej; – rozwijanie słuchu muzycznego; – określanie charakteru muzyki: wesoła, smutna, głośna, cicha, szybka, wolna; – kształtowanie umiejętności liczenia na…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/pszczolki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-luty/

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń   Tydzień I Mijają dni, miesiące, lata – zapoznanie z kalendarzem, pokazane układu kalendarza – nazywanie dni tygodnia, miesięcy pór roku i ich cech charakterystycznych – ustalenie miesiąca urodzin każdego dziecka   Tydzień II Zima i zwierzęta – poznawanie nazwy i wyglądu niektórych ptaków zimujących w Polsce – wyrabianie opiekuńczego…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/pszczolki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-styczen/

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc grudzień

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ   TEMATY KOMPLEKSOWE: Tydzień I- „Jak wyglądał świat przed milionami lat”? Tydzień II- „ Świąteczne pocztówki” Tydzień III- „ Idzie zima ze śniegiem” Tydzień IV- „ Idą święta”   Założenia dydaktyczno-wychowawcze: – wzbogacenie wiedzy o dinozaurach – nazywanie wybranych dinozaurów – segregowanie przedmiotów wg wielkości – wzbogacenie wiedzy o…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/pszczolki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-grudzien-2/

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad

Moja rodzina – nazywanie członków rodziny, podawanie powiązań między członkami swojej rodziny – czytanie globalne: mama, tata, rodzina, siostra, brat, ja – zabawy ruchowe, muzyczne, plastyczne rozwijające pozytywne więzi w rodzinie – utrwalenie nazw części ciała – zabawy z sylabami – Metoda krakowska Mój dom – rozpoznawanie i nazywanie różnych rodzajów domów – nazywanie pomieszczeń…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/pszczolki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-listopad/

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik

  ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK   – Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku; – Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach- wyjaśnienie znaczenia słowa „sad”; – Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu; – Nazywanie przetworów z owoców i warzyw; – Rozwijanie umiejętności liczenia- stosowanie liczebników głównych  i porządkowych…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/pszczolki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-pazdziernik/

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

I. Witamy w naszym przedszkolu – stwarzanie miłej i ciepłej atmosfery sprzyjającej zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa – ustalenie kodeksu grupowego przestrzeganie ustalonych zasad – ustalenie zbioru zasad bezpiecznego zachowania się w czasie epidemii, chronimy zdrowie swoje i innych – zachęcanie do twórczych działań muzycznych, ruchowych, plastycznych i matematycznych – metoda krakowska, utrwalenie samogłosek II. Moja…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/pszczolki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-miesiac-wrzesien/