Założenia dydaktyczne na miesiąc luty

 TEMAT KOMPLEKSOWY: BAJKI, BAŚNIE I BAJECZKI

• Oglądanie książek z baśniami – wybieranie najpiękniejszej okładki.
• Słuchanie i nauka piosenek związanych z baśniami.
• Rozwijanie umiejętności przeliczania w poznanym zakresie.
• Rozwiązywanie zagadek słuchowych.
• „Dlaczego nie można rozmawiać z nieznajomymi?” –
burza mózgów, odgrywanie scenek dramowych.
• Wykonywanie ilustracji metodą odbijania jako jednym ze
sposobów tworzenia grafiki.
• Branie udziału w zabawach logopedycznych.
• Próby wykonania maskotki smoka.

 TEMAT KOMPLEKSOWY: WSPANIAŁE ZABAWY NA ŚNIEGU

• Udział w zimowych eksperymentach (właściwości fizyczne śniegu).
• Słuchanie i nauka piosenki związanej z zimą.
• Zapoznanie ze sportami zimowymi – sprzętem i ubiorem.
• Rozwijanie umiejętności zachowania ostrożności podczas zabaw na
śniegu i lodzie – współtworzenie kodeksu postępowania podczas
zabawy na śniegu i lodzie.
• Uczestniczenie w zabawach badawczych.
• Badanie właściwości śniegu i lodu – rozwijanie zainteresowań badawczych.
• Rozwijanie sprawności fizycznej – zapobieganie pogłębianiu wad postawy.

 TEMAT KOMPLEKSOWY: TAJEMNICE KOSMOSU

• Utrwalenie wiedzy na temat planet Układu Słonecznego – odnajdowanie różnic między planetami.
• Rozwijanie zainteresowań pojazdami kosmicznymi.
• Wykonywanie poleceń według wskazówek nauczyciela – obrazek ufoludka przyklejanie wg. instrukcji oraz rysowanie.
• Utrwalenie określeń: mały, większy, największy, mniej, więcej.
• Wykonywanie ćwiczeń oddechowych, emisyjnych i językowych w celu poprawienia aparatu mowy.
• Umiejętności pracy w parach i grupach.
• Próby stworzenia historyjki o kosmosie.

 TEMAT KOMPLEKSOWY: W DZIECIĘCYM LABORATORIUM

• Zapoznanie z przedmiotami potrzebnymi w pracy naukowca.
• „Jaki właściwości ma magnes?” – zapoznanie z właściwościami.
• Zapoznanie z genezą wulkanów – zdobywanie informacji z książek i internetu.
• Poszerzanie wiedzy na temat eksperymentów.
• Rozwijanie sprawności manualnej oraz umiejętności postępowania według instrukcji a także umiejętność działania w grupie.