Założenia dydaktyczne w miesiącu grudzień

ZADANIA OPIEKUŃCZO – DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

W MIESIĄCU GRUDZIEŃ

                 TEMAT: ODWIEDZIENY MIKOŁAJA

                – Określanie swojego nastroju.

                – Prawidłowe nazywanie i wyszukiwanie przedmiotów w kolorze zielonym.

                – Przygotowywanie ozdób na choinkę z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych.

                – Rozwijanie wrażliwości słuchowej przez tworzenie własnego akompaniamentu do piosenki.

                – Interpretacja ruchowa tekstu.

                – Wypowiadanie się na temat udekorowanych choinek stających w różnych pomieszczeniach

                  przedszkola.

                – Zapoznanie z tradycją „Mikołajek” w Polsce i w innych krajach na świecie.

                – Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz dodawania na konkretach w zakresie 4.

                – Wykonywanie ćwiczeń ruchowych, oddechowych, plastycznych.

               TEMAT: ZIMA CORAZ BLIŻEJ

                – Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą – zwrócenie uwagi na koloryt i piękno

                 przyrody w zimowej szacie.

                – Poznanie zjawisko atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich np. opady śniegu.

                – Przybliżenie zagadnień z przyrody nieożywionej poprzez zabawy badawcze ukierunkowane na

                właściwości wody.

                – Zapoznanie z określeniami dotyczącymi wielkości: duży, większy, największy / mały,

                 mniejszy, najmniejszy.

                – Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji: radość.

                – Nauka piosenek związanych z okresem świątecznym.

                     TEMAT: MAGIA ŚWIĄT

                – Wzmacnianie więzów w rodzinie: wzajemne okazywanie sobie uczuć przez członków rodziny.

               – Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym – uczestniczenie w krótkich programach

                 artystycznych.

               – Poznawanie potraw i zapachów świątecznych poprzez kulinarne warsztaty.

               – Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie.

               – Umiejętność składania sobie życzeń świątecznych (dzielenie się opłatkiem).

               TEMAT: ZABAWKI

                – Zapoznanie dzieci z zabawkami z przeszłości oraz co zrobić z zabawkami którymi już się dzieci

                  nie bawią. – prezentacje multimedialne.

                – Utrwalanie umiejętnosci klasyfikowania i segregowania przedmiotów.

                – Utrwalanie przeliczania w dostępnym dla dziecka zakresie.

                – Wykonanie własnej zabawki w zespole – próby.

                – Umiejętność wypowiadania się na określony temat – mówienie koleżance/koledze czegoś miłego

                  na jego temat.                 – Miś – zapoznanie z bohaterami z różnych stron świata