Kategoria: Świetliki

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na marzec.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MARZEC GRUPA „ŚWIETLIKI” Temat: Chciałbym być muzykiem Nauka prostych piosenek fragmentami, metodą ze słuchu. Zachęcanie do uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat – wirtualna wizyta w Filharmonii. Łączenie umiejętności słuchania muzyki z ekspresją ruchową – wyrażanie muzyki ruchem. Zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi – gra na instrumentach perkusyjnych, tworzenie…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/swietliki/zalozenia-dydaktyczne-swietliki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-marzec/

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na luty.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA LUTY GRUPA „ŚWIETLIKI” Temat: Jestem samodzielny w kuchni Poznanie czynności jakie wykonują osoby pracujące w kuchni (kucharki), zwrócenie uwagi na ich ubiór, rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów wykorzystywanych w pracach kuchennych. Zwrócenie uwagi na potrzebę spożywania owoców i warzyw. Uświadamianie znaczenia właściwego zachowania się przy stole. Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Rozpoznawanie…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/swietliki/zalozenia-dydaktyczne-swietliki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-a-luty/

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na styczeń.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA STYCZEŃ GRUPA „ŚWIETLIKI” Temat : Zwierzęta są głodne. Kształtowanie świadomości na temat trudnych warunków bytowania zwierząt w okresie zimowym i konieczności ich dokarmiania;  Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt;  Poznanie gatunków ptaków, które występują w Polsce zimą;  Znajomość sposobów dokarmiania ptaków i zwierząt w lesie, oraz rodzaju pokarmów, którymi można dokarmiać…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/swietliki/zalozenia-dydaktyczne-swietliki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-styczen/

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na grudzień.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA GRUDZIEŃ GRUPA „ŚWIETLIKI” Temat : Domowi ulubieńcy. Wzbogacenie wiedzy o zwierzętach domowych; rozbudzenie zainteresowania zwierzętami; Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt domowych; wskazywanie cech charakterystycznych (różnic, podobieństw); Uświadomienie dzieciom konieczności dbania o domowych pupili; Zwrócenie uwagi dzieci na właściwe traktowanie zwierząt; Uświadamianie w jaki sposób psy pomagają ludziom; Kształtowanie umiejętności zachowania się…

https://przedszkole1-piastow.eu/grupy/swietliki/zalozenia-dydaktyczne-swietliki/zalozenia-dydaktyczno-wychowawcze-na-grudzien/