ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

Tydzień I „ A deszcz pada i pada”

– obserwacja zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;

– nazywanie zjawisk atmosferycznych;

– prowadzenie tygodniowej obserwacji pogody;

– klasyfikowanie przedmiotów wg wielkości i koloru;

– układnie i odwzorowywanie rytmów;

– wykonanie eksperymentu z wykorzystaniem mieszaniny niejednorodnej;

– rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie pracy plastycznej;

– rozwijanie poczucia rytmu;

– wprowadzenie wyrazów dźwiękonaśladowczych (metoda krakowska)

Tydzień II „ Co powinienem wiedzieć o Polsce”

– zapoznanie z symbolami narodowymi;

– wysłuchanie i nauka fragmentu „Mazurka Dąbrowskiego”

– zapoznanie się z postaciami znanych Polaków i Polek;

– wysłuchanie legendy „O Bazyliszku i dzielnym krawczyku”

– rozwijanie mowy poprzez zabawy logopedyczne;

– doskonalenie umiejętności przeliczania;

– zapoznanie z wyglądem wybranych strojów regionalnych;

– wyjaśnienie , co to jest niepodległość;

– utrwalenie wyrażeń dźwiękonaśladowczych (metoda krakowska)

Tydzień III „ Zdrowie naszym skarbem”

– zapoznanie z rolą aktywności fizycznej w życiu człowieka;

– klasyfikowanie produktów ze względu na kryterium : zdrowe- niezdrowe;

– utrwalenie wiedzy na temat piramidy zdrowia;

– zapoznanie z zaletami zdrowego odżywiania;

– wykonanie zdrowych przekąsek;

– świętowanie   „Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka”;

– utrwalenie wiedzy na temat praw i obowiązków dziecka;

– utrwalenie określeń : krótki, długi, najdłuższy;

– wprowadzenie sylab otwartych z głoską „M” (metoda krakowska).

Tydzień IV „ Co ułatwia prace w domu”

– zapoznanie z nazwami podstawowych urządzeń elektrycznych;

– zapoznanie z wybranymi urządzeniami gospodarstwa domowego wykorzystywanymi dawniej                    i współcześnie;

– wycieczka do przedszkolnej kuchni;

– poznanie domowych obowiązków;

– rozwijanie sprawności plastycznej;

– doskonalenie umiejętności liczenia;

– rozwijanie poczucia rytmu;

– utrwalenie poznanych sylab otwartych z głoską „M”.