ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

TYDZIEN I „Polska- moja ojczyzna”

W tym tygodniu dzieci:

– poznają cechy charakterystyczne swojego regionu

– dowiedzą się, jakie są polskie symbole narodowe

– poznają flagi różnych państw

– dowiedzą się jaka jest flaga Unii Europejskiej

– wysłuchają hymnu Polski

– poznają Polskie miasta i zabytki

– wykonają doświadczenia związane z mierzeniem objętości płynów

TYDZIEŃ II „ W świecie zwierząt”

W tym tygodniu dzieci:

– dowiedzą się co to jest sawanna

– dowiedzą się jakie zwierzęta zamieszkują sawannę

– dowiedzą się jakie zwierzęta zamieszkują morza i oceany

– dowiedzą się jakie zwierzęta mieszkają na polu, a jakie w lesie

– dowiedzą się dlaczego kameleon zmienia kolor

– wykonają prace plastyczną „ Kolorowe zwierzęta”

– wezmą udział w ćwiczeniach na dodawanie i odejmowanie

TYDZIEŃ III „ Co w trawie piszczy?”

W tym tygodniu dzieci:

– wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej „Majowy piknik”

– poznają nazwy roślin i zwierząt- mieszkańców łąki

– będą rozróżniać zioła rosnące na łące

– dowiedzą się czym są barwy ochronne u owadów

– będą przeliczać w dostępnym dla siebie zakresie

– porównają liczebność zbiorów

– wypowiedzą się na temat łąki w  maju

– będą dzielić wyrazy na sylaby i określać liczbę sylab

TYDZIEŃ IV „ Moja mama i mój tata”

– wysłuchają opowiadania Agaty Widzowskiej „Geny” oraz wiersza Iwony Leandau „Wiersz dla mamy”

– dowiedzą się, jaką rolę w życiu dziecka pełni mama, a jaka tata

– wypowiedzą się na temat ulubionych wspólnych zajęć z rodzicami

– wykonają upominki dla swoich rodziców

– poszerzą wiedzą o członkach rodziny

– wezmą udział w Pikniku Rodzinnym

– będą doskonalić umiejętność przeliczania

– utrwalą poznane sylaby otwarte