Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad

Moja rodzina

– nazywanie członków rodziny, podawanie powiązań między członkami swojej rodziny
– czytanie globalne: mama, tata, rodzina, siostra, brat, ja
– zabawy ruchowe, muzyczne, plastyczne rozwijające pozytywne więzi w rodzinie
– utrwalenie nazw części ciała
– zabawy z sylabami – Metoda krakowska
Mój dom
– rozpoznawanie i nazywanie różnych rodzajów domów
– nazywanie pomieszczeń oraz urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu
– rozpoznawanie cech prawdziwego przyjaciela
– Święto Niepodległości Polski – rozpoznawanie polskich symboli narodowych, śpiewanie hymnu
– zabawy sylabami – metoda krakowska
Moje prawa i obowiązki
–  wyjaśnienie znaczenia praw i obowiązków, świadomości ich posiadania
– rozwijanie umiejętności klasyfikowania, segregowania, ustalania kolejności wydarzeń
– metoda krakowska – zabawy z sylabami, samogłoskami
Moje zdrowie i bezpieczeństwo
–  utrwalenie numerów alarmowych
-promowanie zdrowego stylu życia
– kształtowanie nawyków zdrowotnych, stosowanie ich w życiu codziennym
– metoda krakowska zabawy z sylabami i samogłoskami