Założenia dydaktyczno-wychowawcze PAŹDZIERNIK


I . Jak jesienią  dbać o zdrowie?

*Kształtowanie nawyków prozdrowotnych, zapoznanie z pracą lekarza

*Zapoznanie z piramidą zdrowia rozumienie ,że racjonalne odżywianie, ruch i odpoczynek są podstawą zachowania zdrowia

*Rozwijanie sprawności fizycznej, motoryki małej i dużej

*Rozwijanie umiejętności klasyfikowania

II. Kto może być nauczycielem?

*Poznawanie roli nauczyciela

*Prezentowanie umiejętności wokalnych, recytatorskich,  plastycznych, uczestniczenie w uroczystościach przedszkolnych

*Rozwijanie sprawności fizycznej aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach gimnastycznych

*Utrwalenie nazw dni tygodnia


III. W co się bawi z nami jesienny wiatr?

*Kształtowanie umiejętności właściwego doboru ubrań do pogody

*Wypowiadanie się na podstawie wysłuchanego tekstu, dzielenie wyrazów na sylaby, ćwiczenia słuchu fonematycznego

*Rozwijanie wiedzy na temat pojazdów wodnych

*Rozwijanie orientacji w czasie


IV. Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

*Rozwijanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt

*Poznawanie ekosystemu leśnego

*Poznawanie i testowanie wybranych sposobów wytwarzania ciepła

*Zabawy z programowaniem i kodowaniem


– rozwijanie zainteresowania literami a A ,o O, l L, m M oraz cyframi 1,2,3,4 w toku zabaw.

– Metoda krakowska

-ćwiczenia grafomotoryczne, fonematyczne, logopedyczne

– rozwijanie kompetencji emocjonalnych i społecznych

– zabawy sensoryczne 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

Wspólne tworzenie jesiennego kącika przyrody

Stały kontakt mailowy i telefoniczny

Zamieszczanie informacji i fotorelacji na stronie internetowej przedszkola

20.10.2022r. Wycieczka do Fabryki bombek „Silverado” w Józefowie

28.10.2022r. Wyjście do Miejskiej Biblioteki w Piastowie Warsztat cz.I „Kultowy świat bajek naszych rodziców i dziadków”