Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień.

Tematy kompleksowe:

Tydzień I, II- „Pierwszy raz w przedszkolu”:

– utrwalenie imion kolegów i koleżanek z grupy;

– zapoznanie z kącikami zainteresowań; omówienie sposobu korzystania z nich;

– rozpoznawanie znaczków rozpoznawczych; wyjaśnienie do czego służą;

– umuzykalnianie dzieci;

– uświadamianie dziecku, ze jest częścią grupy;

– rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie;
– dbanie o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu;

– poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola (sala, ogród);

– wdrażanie do sprzątania zabawek po skończonej zabawie;

– dbanie o wspólne sprzęty i zabawki;
– rozumienie, że inni mają takie samo prawo do uczestnictwa w zabawach                  

i korzystania z zabawek.

Tydzień III- „Nadeszła jesień”.

– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat;

– poznawanie nazw wybranych drzew;

– rozwijanie sprawności manualnych;

– kształtowanie poczucia rytmu;

– rozwijanie mowy i koncentracji uwagi;

Tydzień IV- „ Co robią zwierzęta jesienią”

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian                   z aktualną porą roku;

– wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie;

– poznanie zwierząt, które szykują zapasy na zimę;

– rozwijanie umiejętności liczenia.