Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

I. Witamy w naszym przedszkolu

– stwarzanie miłej i ciepłej atmosfery sprzyjającej zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa
– ustalenie kodeksu grupowego przestrzeganie ustalonych zasad
– ustalenie zbioru zasad bezpiecznego zachowania się w czasie epidemii, chronimy zdrowie swoje i innych
– zachęcanie do twórczych działań muzycznych, ruchowych, plastycznych i matematycznych
– metoda krakowska, utrwalenie samogłosek
II. Moja grupa
– kształtowanie poczucia przynależności do grupy
– rozwijanie analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej
– określanie chronologii wydarzeń na podstawie historyjek obrazkowych
– rozpoznawanie i nazywanie części garderoby
–  określanie położenia przedmiotu względem innych przedmiotów
 – Metoda krakowska – zabawy i ćwiczenia z samogłoskami
III. Na ulicy
– zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się na drodze
– zapoznanie się z numerami alarmowymi
– ustalenie kodeksu bezpiecznego przedszkolaka
– rozumienie znaczenia znaków drogowych w ruchu drogowym
– kształtowanie orientacji w przestrzeni
– metoda krakowska – zabawy i ćwiczenia z samogłoskami
IV. Nadchodzi jesień
– rozbudzanie zainteresowań światem przyrody, gromadzenie doświadczeń związanych z aktualną porą roku
– rozpoznawanie i nazywanie darów jesieni
– poszerzenie doświadczeń plastycznych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego
– układanie ciągu przedmiotów w szeregi rytmiczne
– metoda krakowska – zabawy i ćwiczenia z samogłoskami