ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE LISTOPAD

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZ0-OPIEKUŃCZE  

LISTOPAD

 1. DBAMY O NASZE ZDROWIE I HIGIENĘ
 • dbanie o higienę poprzez:
 • częste mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem
 • prawidłowe mycie zębów po posiłkach
 • codzienne mycie całego ciała
 • codzienną zmianę bielizny
 • samodzielne korzystanie z toalety
 • utrzymywanie porządku w miejscu zabawy.
 • przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw
 • spożywanie owoców i warzyw, ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów.
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
 • podkreślanie wagi dbania o własne zdrowie
 1. PADA I PADA
 • Stwarzanie warunków do eksperymentowania z wodą
 • Rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia czytanego tekstu
 • Wzbogacanie wiedzy na temat otaczającego świata
 • Rozwijanie sprawności manualnej, zdolności plastycznych
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

– NAUKA ORIENTACJI W SCHEMACIE WŁASNEGO CIAŁA, nazywanie części ciała, wskazywanie ich

– UTRWALANIE NAZW FIGUR GEOMETRYCZNYCH

– UTRWALANIE LICZENIA DO 5 W SYTUACJACH SPONTANICZNYCH

– PRÓBY ODRÓŻNIANIA BŁĘDNEGO LICZENIA OD POPRAWNEGO

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

– pedagogizacja rodziców poprzez wywieszanie artykułów na tablicy

– kontakt mailowy, telefoniczny

– zamieszczanie informacji na stronie internetowej